Inhoudsopgave:

  1. Wat is een herplaatsingskandidaat?
  2. Wat is herplaatsen?
  3. Wat is passend werk bij boventalligheid?
  4. Kan je een nieuwe functie weigeren?
  5. Wat als ik mijn contract niet wil verlengen?
  6. Wat moet er in een functieomschrijving staan?
  7. Wat staat er in een taak functieomschrijving?

Wat is een herplaatsingskandidaat?

Is er sprake van een reorganisatie en is er voor jou geen plek meer in jouw eigen functie? Dan ben je herplaatsingskandidaat. Dit betekent dat de werkgever moet bekijken of er binnen de organisatie een andere passende functie voor je te vinden is.

Wat is herplaatsen?

Definitie: “Een werkgever die een werknemer in een vorige functie niet kan handhaven, dient te onderzoeken of herplaatsing van de werknemer in een andere (passende) functie mogelijk is.

Wat is passend werk bij boventalligheid?

Bij herplaatsing kan het ook zijn dat u een functie met een lager salaris moet accepteren. In beginsel wordt een functie als 'passend' beschouwd wanneer het salaris van die functie minimaal 70% is van uw oorspronkelijke loon bedraagt.

Kan je een nieuwe functie weigeren?

Wil uw werkgever u een andere functie geven omdat de organisatie verandert? Dan kan dat alleen als u het daarmee eens bent. In uw contract, collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of bedrijfsreglement kan staan dat uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden zonder uw toestemming mag wijzigen.

Wat als ik mijn contract niet wil verlengen?

Als uw tijdelijke contract niet verlengd wordt, heeft u misschien recht op een transitievergoeding. Om te voorkomen dat u werkloos raakt, kunt u voor afloop van de arbeidsovereenkomst om een verlenging vragen. U kunt uw werkgever ook vragen om ander werk.

Wat moet er in een functieomschrijving staan?

Betekenis functieprofiel: Een functieprofiel is een definitie van hoe werk uitgevoerd dient te worden met de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, eventueel in combinatie met het aanbod wat de organisatie daartegenover stelt.

Wat staat er in een taak functieomschrijving?

Een functieomschrijving is een weergave van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een bepaalde functie. Doorgaans bevat de functieomschrijving ook een beschrijving van de rapportagelijnen.