Inhoudsopgave:

  1. Wat is een Oocyt?
  2. Waarom zit de Oocyt in Metafase II?
  3. Welke 2 voortplantingscellen bestaan er?
  4. Waarom is er voortplanting?
  5. Wat is een Oogonia?
  6. Waar vindt Oogenese plaats?
  7. Hoe worden geslachtscellen gevormd?
  8. Wat gebeurt er met de Poollichaampjes?
  9. Wat betekent zich voortplanten?
  10. Wat is een Kiemceltumor?

Wat is een Oocyt?

Eicel; vrouwelijke gameet; haploïde cel die bij rijping in staat is te fuseren met een zaadcel om een zygote te vormen Alle oöcyten die een vrouw in haar leven bij zich draagt worden aangelegd tijdens de embryonale ontwikkeling.

Waarom zit de Oocyt in Metafase II?

Als de puberteit begint, zijn er als gevolg van degeneratie nog maar 250.000 oöcyten in elk ovarium aanwezig. Rondom de ovulatie wordt de 1e meiotische deling afgerond (de cel was al deze tijd in de profase). Door deze afronding ontstaat een haploïde secundaire oöcyt (in meiose metafase II) en een klein poollichaampje.

Welke 2 voortplantingscellen bestaan er?

haploïd = Zaadcellen en eicellen (gameten of voortplantingscellen) hebben maar één set chromosomen.

Waarom is er voortplanting?

Voortplanting (of reproductie) is het proces waarbij organismen zorgen voor nageslacht, met als gevolg het voortbestaan van de populatie en de soort. Bij meercellige organismen wordt voortplanting afgewisseld met fasen van groei en ontwikkeling.

Wat is een Oogonia?

1. Vrouwelijk geslachtsorgaan bij sommige algen en schimmels, bevat eicel(len). 2. Bij dieren voorstadium van de eicel, ➝ gametogenese.

Waar vindt Oogenese plaats?

Dit rijpingsproces vindt bij de man plaats in de teelballen, en bij de vrouw in de eierstok. De oogonia en de spermatogonia zijn de moedercellen, stamcellen waar gedurende het gehele leven de gameten uit ontstaan.

Hoe worden geslachtscellen gevormd?

Er is maar één soort cel die kan delen door meiose, en dus geslachtscellen kan produceren: dat is de kiemcel, die zich bevindt in de geslachtsklieren. ... Dan wordt het DNA van deze chromosomenparen eerst een klein beetje met elkaar vermengd, en daarna worden ze gesplitst tot vier cellen in plaats van twee.

Wat gebeurt er met de Poollichaampjes?

Kleine haploïde cel die zich afsplitst van de eicel als onderdeel van de meiose Bij de vorming van eicellen is de celdeling die volgt op meiose I asymmetrisch: een grote cel krijgt vrijwel alle cytoplasma en een kleine cel krijgt bijna niks.

Wat betekent zich voortplanten?

(plantte voort, heeft voortgeplant), 1. vermeerderen, voorttelen: zijn geslacht voortplanten, kinderen voortbrengen; 2. verder verspreiden (gevoelens, meningen, haat, liefde, het geloof, kunsten en wetenschappen); 3. zich voortplanten, zich vermenigvuldigen; verbreiden: het geluid plant zich voort.

Wat is een Kiemceltumor?

Een kiemceltumor is een tumor die ontstaat uit voorlopercellen die normaal bij een nog ongeboren baby aanwezig zijn. Deze cellen zouden zich eigenlijk moeten ontwikkelen tot normale lichaamscellen, maar om nog onbekende reden ontwikkelen zij zich tot tumorcellen.