Inhoudsopgave:

  1. Wat zit er in de pijplijn?
  2. Waarom lopen pijpleidingen bovengronds?
  3. Is het pijplijn of pijpleiding?
  4. Wat betekend pijplijn?
  5. Wat is een transportleiding?
  6. Hoe werkt buizenpost?

Wat zit er in de pijplijn?

(1953) (< Eng. to be in the pipeline) (inf.) in voorbereiding, ontwikkeling, productie zijn; onderweg zijn.

Waarom lopen pijpleidingen bovengronds?

Voordelen van pijptransport Pijpleidingen veroorzaken verder geen geluidsoverlast of luchtvervuiling en de kans op ongevallen is klein. Veel leidingen liggen ondergronds en daardoor kan het land nog, zij het met beperkingen, voor andere doeleinden gebruikt worden.

Is het pijplijn of pijpleiding?

Je kunt ze allebei gebruiken, maar wel in een andere betekenis. Dit projectplan zit nog in de pijplijn. Er zitten nog zeker tien potentiële cursisten in de pijplijn. De olie uit dat land wordt voornamelijk via pijpleidingen getransporteerd.

Wat betekend pijplijn?

in de - zitten/zijn in voorbereiding, ontwikkeling, productie zijn; onderweg zijn. Modieuze uitdr. Vertaling van Engels to be in thepipeline (opgetekend in 1955).

Wat is een transportleiding?

Wij leggen door het hele land en daarbuiten, leidingen aan voor gas, water en andere producten. Ook voor waterstof leggen wij nieuwe leidingen aan of passen we het bestaande leidingnetwerk aan. Vanaf de bron tot aan het distributienetwerk waar onzecollega's van Distributie het verder overnemen.

Hoe werkt buizenpost?

Een buizenpostsysteem is een intern transport systeem waarbij kokers of patronen in een buizenstelsel goederen transporteren. De goederen worden in een patroon (of koker) gestopt en de patroon wordt in een buizenpoststation gestopt. De patroon wordt op basis van luchtdruk vervoert.