Inhoudsopgave:

 1. Wat is een ander woord voor bestelling?
 2. Hoe vind je een synoniem?
 3. Wat is een ander woord voor biografie?
 4. Kan zich vinden in synoniem?
 5. Hoe maak je het synoniem?
 6. Welke woorden hebben meer dan 2 betekenissen?

Wat is een ander woord voor bestelling?

bestelling, bevel, boodschap, commando, gebod, karwei, last, lastgeving, mandaat, missie, onderneming, opgaaf, opgave, order, project, taak, verplichting, zending. bevel (zn) : aanzegging, bestelling, commando, dictaat, gebod, gezag, instructie, last, opdracht, order, sommering, verordening, vonnis.

Hoe vind je een synoniem?

 1. Doe een brainstorm. Schrijf eerst eens een paar woorden op die het eerst in je opkomen als je een synoniem zoekt. ...
 2. Gebruik je tekstverwerker. ...
 3. Zoek op internet. ...
 4. Installeer software op je computer. ...
 5. Zoek op in een woordenboek. ...
 6. Zoek het gevonden synoniem op.

Wat is een ander woord voor biografie?

(-ën), levensbeschrijving. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: biografie (zn): levensbeschrijving.

Kan zich vinden in synoniem?

achterhalen, blootleggen, detecteren, opdiepen, opduikelen, opduiken, opsporen, tot de ontdekking komen, uitknobbelen, uitvinden, uitvissen.

Hoe maak je het synoniem?

(gemaakt), vervaardigen ; tot stand brengen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: maken (ww): aanbrengen, bouwen, compileren, construeren, creëren, doen, fabriceren, opbouwen, produceren, samenstellen, scheppen, tot stand brengen, uitvoeren, verrichten, vervaardigen, voortbrengen, vormen.

Welke woorden hebben meer dan 2 betekenissen?

Een woord is polyseem als het meer dan één betekenis heeft, maar de verschillende betekenissen wel met elkaar verband houden. Bij polysemie worden de verschillende betekenissen onder één woord in de woordenboeken opgenomen.