Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent organische verbinding?
  2. Hoe kun je een organische stof herkennen?
  3. Welke Stofwisselingen zijn er?
  4. Wat is de betekenis van organisch?
  5. Wat is een organisch geheel?
  6. Wat is organisch stofgehalte?
  7. Waarom is stofwisseling een Levenskenmerk?
  8. Wat is energie biologie?

Wat betekent organische verbinding?

(scheik.) noemt men alle stoffen, die koolstof bevatten met uitzondering van koolmonoxyde, CO, en de metaalcarbiden, die gewoonlijk tot de anorganische verbindingen worden gerekend.

Hoe kun je een organische stof herkennen?

Organische stoffen zijn afkomstig van organismen of van producten van organismen. In het molecuul moeten zeker een H-atoom en een C-atoom zitten om de stof organisch te noemen. Veel organische stoffen bevatten ook een O-atoom. Elke stof die geen C of H bevat is zeker een anorganische stof te noemen.

Welke Stofwisselingen zijn er?

Er zijn twee soorten stofwisselingsprocessen: Brandstof-stofwisseling of de energiestofwisseling of de dissimilatie ook wel katabolisme genoemd. Door de afbraak (oxydatie of verbranding) van brandstoffen worden voor de cel bruikbare energierijke verbindingen (ATP) gevormd.

Wat is de betekenis van organisch?

Organisch is de vertaling van 'Organic', wat biologisch in het Engels betekent. Aan de andere kant betekent organisch in het Nederlands letterlijk 'voortgekomen uit iets levends. ' Een organische grond bevat dood biologisch materiaal, voornamelijk afkomstig van planten en voor een kleiner deel uit dierlijke resten.

Wat is een organisch geheel?

— een organisch geheel, wat een goed georganiseerd geheel uitmaakt.

Wat is organisch stofgehalte?

Organische stof bindt nutriënten en water. Door een hoger organisch stofgehalte kunnen meer nutriënten worden gebonden en kan meer water worden vastgehouden. Dit beperkt de uit- en afspoeling van nutriënten en zorgt voor een betere waterberging in een perceel. Dit zorgt voor minder droogteschade in droge zomers.

Waarom is stofwisseling een Levenskenmerk?

Stofwisseling. Om bij een organisme een stofwisseling te laten werken, is er voeding nodig. Ieder organismen voedt zich op een of andere manier om zichzelf in stand te houden. Voedingsstoffen worden op deze manier door het organisme opgenomen.

Wat is energie biologie?

De totale energie-inhoud van een organische stof. Chemische energie is zonne-energie opgeslagen tussen koolstofatomen van een organisch molecuul (glucose).