Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn aangrenzende hoeken?
  2. Hoe noem je een hoek van 72 graden?
  3. Wat is een gelijke hoek?
  4. Hoe verdeel je hoeken?
  5. Hoe noem je een hoek van 100 graden?
  6. Wat is een hoek van 110 graden?

Wat zijn aangrenzende hoeken?

Wanneer twee lijnen in een vlak elkaar snijden, worden door deze lijnen 4 hoeken gevormd. De overstaande hoeken zijn daarbij in grootte aan elkaar gelijk. Twee aangrenzende hoeken zijn samen 180°. ... Meestal, maar niet noodzakelijk, wordt onder "de hoek" de kleinste hoek verstaan, in dit geval hoek α.

Hoe noem je een hoek van 72 graden?

Een scherpe hoek is een hoek tussen 0º en 90º. Een rechte hoek is een hoek van 90º.

Wat is een gelijke hoek?

Als een driehoek twee gelijke hoeken heeft, dan is hij gelijkbenig en dan zijn de zijden die aan de derde hoek vastzitten gelijk (dit is de stelling van de gelijkbenige driehoek maar dan andersom). Als een driehoek drie gelijke hoeken heeft (van 60º dus) dan is hij gelijkzijdig en zijn alle drie de zijden even lang.

Hoe verdeel je hoeken?

De deellijn van een hoek (ook wel bissectrice genoemd), verdeelt die hoek in twee gelijke delen. Alle punten op de deellijn liggen even ver van beide benen. Soms kun je het papier waarop een hoek getekend is, niet vouwen. Het is dan handig als je de deellijn dan ook op een andere manier kunt tekenen.

Hoe noem je een hoek van 100 graden?

Een hoek tussen 90° en 180° is een stompe hoek.

Wat is een hoek van 110 graden?

Een hoek van 90 graden noemen we een rechte hoek. 90 graden schrijven we als 90°. Een hoek die kleiner dan 90° is, wordt een scherpe hoek genoemd. Een hoek die groter dan 90° is, wordt een stompe hoek genoemd.