Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn open access tijdschriften?
 2. Wat verhoogt de zichtbaarheid en het hergebruik van academische onderzoeksresultaten?
 3. Wat is open access Openaccess NL?
 4. Wat kost open access?
 5. Wat kost een wetenschappelijk onderzoek?
 6. Wat zijn publicatiekosten?
 7. Wat verdient een wetenschappelijk onderzoeker?
 8. Hoe wordt wetenschappelijk onderzoek gefinancierd?
 9. Wat kost een publicatie in het Staatsblad?
 10. Wat kost het om een vzw op te richten?
 11. Hoeveel verdient een onderzoeker aan de universiteit?
 12. Hoe stimuleert de overheid medisch onderzoek?
 13. Hoe een publicatie doen in het Belgisch Staatsblad?
 14. Hoeveel kost neerlegging jaarrekening?

Wat zijn open access tijdschriften?

Open access betreft alle vormen van peer reviewed publicaties: zowel tijdschriftartikelen als boeken (monografieën). De open access beweging richtte zich eerst vooral op artikelen in tijdschriften en het business model van tijdschriften zelf. Er ontstonden open access tijdschriften.

Wat verhoogt de zichtbaarheid en het hergebruik van academische onderzoeksresultaten?

Een van de belangrijkste voordelen van open access is dat het de zichtbaarheid en het hergebruik van academische onderzoeksresultaten verhoogt. Er is ook kritiek, bijvoorbeeld rond kwaliteit.

Wat is open access Openaccess NL?

"Open access zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties van de Nederlandse universiteiten wereldwijd toegankelijk worden. Het vrijelijk delen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek bevordert de wetenschap en draagt bij aan de verspreiding en zichtbaarheid van het Nederlandse onderzoek."

Wat kost open access?

De gemiddelde APC is €2.000 per artikel, maar kan ook veel lager uitvallen (€450 bij Ubiquity Press en $800 bij Sage Open) of hoger zijn ($4,290 bij Nature Communications en $5,200 bij Cell Reports). Een veelgehoorde misvatting is overigens dat alle open access journals APC's vragen voor publicatie.

Wat kost een wetenschappelijk onderzoek?

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is erg kostbaar. De kosten voor het hele proces – van ontdekking in het laboratorium tot het kunnen voorschrijven als nieuwe behandeling – kunnen wel 1 miljard euro bedragen. Trials worden op verschillende manieren gefinancierd.

Wat zijn publicatiekosten?

De publicatiekosten zijn forfaitair bepaald en niet afhankelijk van het aantal te publiceren bladzijden. In geval van een oprichting is een elektronische oprichting goedkoper dan de oprichting op papier (via neerlegging ter griffie).

Wat verdient een wetenschappelijk onderzoeker?

Het loon van een onderzoeker is als starter al ongeveer 2495, omdat men een universitaire achtergrond nodig heeft. Over het algemeen loopt dit salaris op tot de 4295 euro per maand, afhankelijk van de specialisatie en het (maatschappelijk) belang van het betreffende onderzoeksveld.

Hoe wordt wetenschappelijk onderzoek gefinancierd?

Wetenschappelijk onderzoek wordt in Nederland gefinancierd uit drie belangrijke geldstromen: vast geld van de overheid voor de universiteiten, geld van de overheid dat in competitie verdeeld wordt, en geld uit Europa en het bedrijfsleven.

Wat kost een publicatie in het Staatsblad?

Op papier en elektronisch : 115,90 euro + 21% B.T.W. : 140,24 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting). Bij neerlegging via e-depot worden de publicatiekosten verrekend via Uw notaris. Bij neerlegging via e-griffie betaalt u online op het moment van indiening van Uw dossier.

Wat kost het om een vzw op te richten?

Opstartkosten van een vzw Voor de oprichting van een vzw dient er geen startkapitaal te worden verzameld. De enige kost is de publicatiekost voor vermelding in het Belgisch Staatsblad. Deze bedraagt 187,19 euro, de oprichting via e-griffie kost u slechts 135,28 euro. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd.

Hoeveel verdient een onderzoeker aan de universiteit?

Het loon van een onderzoeker is als starter al ongeveer 2495, omdat men een universitaire achtergrond nodig heeft. Over het algemeen loopt dit salaris op tot de 4295 euro per maand, afhankelijk van de specialisatie en het (maatschappelijk) belang van het betreffende onderzoeksveld.

Hoe stimuleert de overheid medisch onderzoek?

De overheid stimuleert innovatie en inzet van slimme (informatie)technologie. Bijvoorbeeld de uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en de patiënt. Maar ook het gebruik van Virtual Reality in therapie. Dit wordt uitgewerkt in onder andere het programma Werken in de Zorg.

Hoe een publicatie doen in het Belgisch Staatsblad?

U moet deze publicatie via een ad-hocformulier aanvragen en dit document vervolgens richten aan de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. U moet de bekendmakingskosten vooraf betalen aan het Belgisch Staatsblad.

Hoeveel kost neerlegging jaarrekening?

Voor neerleggingen in 2021 zijn de tarieven geïndexeerd (BS ) en ongeveer 0,7% duurder dan in 2020. Voor de neerlegging in 2021 van een jaarrekening volgens het verkorte schema betaalt u € 73 (xbrl) of € 129,80 (pdf).