Inhoudsopgave:

 1. Wat is de betekenis van gedeeltelijk?
 2. Wat betekent slechts 2?
 3. Wat betekent het woord slechts?
 4. Wat betekent slechts in spreektaal?
 5. Wat is partieel?
 6. Is het eenmalig of éénmalig?
 7. Wat betekent onder handbereik?
 8. Wat is het tegenovergestelde van slecht?
 9. Hoe schrijf je partieel?
 10. Wat is een trajectschijf?
 11. Is het eenmaal of éénmaal?
 12. Wat is een ontwikkeling?

Wat is de betekenis van gedeeltelijk?

gedeeltelijk - Bijwoord 1. niet volledig, voor een deel ♢ De lening werd slechts gedeeltelijk terugbetaald. gedeeltelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. onvolledig, maar een deel omvattend (niet gangbaar voor tastbare zaken) ♢ De bewoners wilden een...

Wat betekent slechts 2?

bw. (1 alleen maar; alleen; niet meer dan; 2 eenvoudigweg, zonder ergens aan te denken of zich aan te storen; 3 bij een wens: maar): 1. je hebt slechts te bevelen; het was slechts de vraag; slechts één gulden; 2. vraag het slechts; 3. had slechts dat woord niet gezegd.

Wat betekent het woord slechts?

Maar en slechts zijn synoniemen in de betekenis 'niet meer dan, niets anders dan', maar slechts is een vrij formeel woord. Het is aan te bevelen het neutrale woord maar (of alleen maar) te gebruiken.

Wat betekent slechts in spreektaal?

Slechts, bijw. alleen, -lijk; niet meer dan; niet anders dan.

Wat is partieel?

gedeeltelijk; bij gedeelten; enkel.

Is het eenmalig of éénmalig?

bijv. naamw. wat maar één keer voorkomt vb: dat late opblijven is eenmalig hoor!

Wat betekent onder handbereik?

Als iets onder/binnen handbereik is, is het dus heel dichtbij en staat het bijna direct tot je beschikking. De meeste woordenboeken noemen binnen handbereik en onder handbereik in één adem.

Wat is het tegenovergestelde van slecht?

Een antoniem is een woord met een tegengestelde betekenis. Mooi is bijvoorbeeld een antoniem van lelijk, en slecht een antoniem van goed.

Hoe schrijf je partieel?

I partieel bijwoord niet volledig Voorbeeld: `De lening werd slechts partieel terugbetaald. ` II partieel bijv. naamw.

Wat is een trajectschijf?

Een beschreven en vastgelegd deel van een opleiding, dat bestaat uit 60 studiepunten.

Is het eenmaal of éénmaal?

In het woord eenmaal zijn accenttekens overbodig. We schrijven accenttekens op een als het een telwoord is dat ten onrechte als het lidwoord een, met een toonloze e zoals in de, zou kunnen worden gelezen.

Wat is een ontwikkeling?

ontwikkeling - Het veranderen van menselijke activiteiten, gebruiken of nederzettingen door de tijd heen, meestal in de zin van verbetering of uitbreiding.