Inhoudsopgave:

 1. Welke orakels zijn er?
 2. Wat is een Grieks orakel?
 3. Wat is het nut van een orakel?
 4. Wat zei het orakel van Delphi?
 5. Waar is het orakel van Delphi?
 6. Wat deed Pythia?
 7. Wie raadpleegt het orakel?
 8. Hoe noemen we de vrouw die het orakel brengt?
 9. Wat gebeurde er bij het raadplegen van het orakel van Delphi?
 10. Waar is Delphi bekend om?
 11. Wat betekent Pythia?
 12. Hoe hoog ligt Delphi?
 13. Waar ligt Delphi?

Welke orakels zijn er?

het Orakel van Dodona in Epirus. het Orakel van Trophonios nabij Lebadeia. het Orakel van Didyma. het Orakel van Cumae met de Sibille van Cumae.

Wat is een Grieks orakel?

Plek waar de goden communiceerden met de mensen of een persoon/wezen dat als doorgeefluik fungeerde voor de goden. Orakels kwamen niet alleen in de Griekse oudheid voor.

Wat is het nut van een orakel?

Een orakel kan zowel verwijzen naar een persoon die een profetische boodschap uitdraagt van een hogere macht en naar de boodschap van deze hogere macht zelf. Beide worden aangeduid met de term orakel. In de geschiedenis zijn er diverse, zeer bekende orakels geweest, zoals het Orakel van Delphi.

Wat zei het orakel van Delphi?

Bekend is koning Croesus van Lydië. Deze zou volgens Herodotus (boek I, 91) het orakel hebben geraadpleegd over zijn kans te slagen, wanneer hij een oorlog tegen zijn buurman Perzië begon. Het orakel antwoordde dat hij "een groot rijk zou verwoesten". Dat kwam uit: Croesus verwoestte een groot rijk, zijn eigen.

Waar is het orakel van Delphi?

Aan de voet van de berg Parnassos in Centraal Griekenland ligt de archeologische site van Delphi (Delfi). Het landschap is prachtig en tegen de helling van de berg staan tempels, theaters en schathuizen. Een mysterieuze omgeving en ideaal voor het orakel van Apollo; ook wel het orakel van Delphi genoemd.

Wat deed Pythia?

Categorie: Grieks - Romeins Pythia was de beroemde priesteres van de god Apollo in Delphi, die orakels verkondigde. Ze was een vrouw van eenvoudige afkomst die gezeten op een heilige drievoet in trance raakte. Uit de onsamenhangende klanken die zij uitstootte formuleerden de priesters orakeluitspraken.

Wie raadpleegt het orakel?

Een orakel = Een orakel was iemand die in contact stond met de Goden van de Grieken. Het orakel kon worden geraadpleegd, waarna hij-zij de `wil van de Goden` doorgaf.

Hoe noemen we de vrouw die het orakel brengt?

Categorie: Grieks - Romeins Pythia was de beroemde priesteres van de god Apollo in Delphi, die orakels verkondigde. Ze was een vrouw van eenvoudige afkomst die gezeten op een heilige drievoet in trance raakte. Uit de onsamenhangende klanken die zij uitstootte formuleerden de priesters orakeluitspraken.

Wat gebeurde er bij het raadplegen van het orakel van Delphi?

Het heiligdom van Delphi was gewijd aan Apollo, de god van de zon. Hij kon zien wat gewone stervelingen ontgaat. Koningen, staten en particulieren konden bij het Orakel terecht voor raad. Soms kwamen ze bedrogen uit als ze die opvolgden, want de antwoorden waren vaak voor meerdere interpretaties vatbaar.

Waar is Delphi bekend om?

De plek is beroemd vanwege het orakel, een plek waar voorspellingen werden gedaan door priesteressen en priesters. Delphi staat sinds 1987 op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Wat betekent Pythia?

in het oude Griekenland de vrouw die bij raadpleging van het orakel van Delfi (oudtijds Pytho) plaats nam op een drievoet boven een spleet waaruit bedwelmende dampen opstegen. De door haar onder invloed daarvan uitgestoten klanken golden als orakel.

Hoe hoog ligt Delphi?

Delphi ligt op een hoogte van 570 meter op de hellingen van de Griekse berg Parnassus op het kruispunt van belangrijke route van de oude wereld. Het beroemde heiligdom van de god Apollo werd hier gebouwd in de zogenaamde geometrische periode (10e -9e eeuw v. Chr.).

Waar ligt Delphi?

Het archeologische Delfi (Delphi) ligt in Centraal Griekenland. Dit heiligdom en het orakel van de God van het licht Apollo, werd door de klassieken als de "navel der aarde" beschouwd. Delphi straalde een roem en een autoriteit uit over het hele Middellandse Zeegebied.