Inhoudsopgave:

  1. Hebben we online lessen?
  2. Wat is het verschil tussen een so en SBO school?
  3. Waarom gaat een kind naar speciaal onderwijs?
  4. Hebben we online les na de kerstvakantie?
  5. Wat voor kinderen gaan naar speciaal onderwijs?
  6. Wat is een cluster 4 indicatie?
  7. Wat zijn Cluster 1 vakken?
  8. Kan ik mijn kind thuis houden van school?
  9. Kunnen we 10 januari weer naar school?
  10. Is SBO speciaal onderwijs?

Hebben we online lessen?

Het kabinet heeft de coronamaatregelen die op dit moment voor het voortgezet onderwijs gelden verlengd tot 1 maart. Dit betekent dat de leerlingen online les krijgen, met uitzondering van specifieke groepen als examen- en kwetsbare leerlingen.

Wat is het verschil tussen een so en SBO school?

Speciaal onderwijs is voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Het speciaal basisonderwijs is voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen.

Waarom gaat een kind naar speciaal onderwijs?

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor leerlingen die het niet redden op de gewone basisschool. Leerlingen die leerproblemen en|of gedragsproblemen hebben. Kinderen kunnen meerdere hulpvragen tegelijk hebben. Kinderen die het te moeilijk vinden om het op de gewone school bij te benen.

Hebben we online les na de kerstvakantie?

Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, weer open kan. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een besluit over. Mocht fysiek onderwijs nog niet mogelijk zijn, dan zal er les op afstand gegeven moeten worden. We vragen scholen zich hier voor de zekerheid op voor te bereiden.

Wat voor kinderen gaan naar speciaal onderwijs?

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte. Het gaat meestal om leerlingen met een beperking, ziekte of stoornis. Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters.

Wat is een cluster 4 indicatie?

Een leerling met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek gaat naar een cluster 4-school. Cluster 4-scholen zijn geschikt voor leerlingen: met gedragsproblemen of een psychische stoornis.

Wat zijn Cluster 1 vakken?

Op cluster-1-scholen kunnen leerlingen terecht die blind of slechtziend zijn. Vaak hebben deze leerlingen naast de visuele beperking ook één of meerdere andere ondersteuningsbehoeften. De meeste leerlingen met een visuele beperking gaan naar het reguliere onderwijs met extra ondersteuning.

Kan ik mijn kind thuis houden van school?

Uw kind mag dan 5 uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij het hoofd van de school.

Kunnen we 10 januari weer naar school?

Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, weer open kan. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een besluit over. Mocht fysiek onderwijs nog niet mogelijk zijn, dan zal er les op afstand gegeven moeten worden. We vragen scholen zich hier voor de zekerheid op voor te bereiden.

Is SBO speciaal onderwijs?

SBO is een afkorting van Speciaal Basis Onderwijs: op SBO scholen zijn de groepen kleiner (max 17 leerlingen) dan in het regulier onderwijs, waardoor er meer aandacht kan zijn voor de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling.