Inhoudsopgave:

 1. Hoe beginnen kwalitatieve vragen?
 2. Wat is een onderzoeksinstrument?
 3. Hoe formuleer je een open vraag?
 4. Wat zijn kwalitatieve vragen?
 5. Wat is een probleemoplossende vraag?
 6. Welke meetinstrumenten zijn er voor onderzoek?
 7. Hoe maak je vragen voor een interview?
 8. Hoe voel je je open vraag?
 9. Wat is een geografische vraag?

Hoe beginnen kwalitatieve vragen?

Kwalitatieve onderzoeksvragen beginnen doorgaans met 'hoe' of 'waarom'; Het is tijdrovend; De participantengroep is klein, maar wel hoogst representatief; De onderzoeker neemt vaak actief deel aan de onderzoeksmethode.

Wat is een onderzoeksinstrument?

Wat zijn onderzoeksinstrumenten? In kwantitatief onderzoek bestaan de onderzoeksinstrumenten -of meetinstrumenten- uit de vragenlijsten of observatieschema's waarmee je de afhankelijke variabelen meet.

Hoe formuleer je een open vraag?

Een open vraag is een vraag waarbij de ander vrij wordt gelaten in het antwoord dat hij of zij wil geven. Open vragen leveren hierdoor meer informatie op dan gesloten vragen. Open vragen beginnen met vraagwoorden als wie, welke, waar, hoe, wat of bijvoorbeeld waarom.

Wat zijn kwalitatieve vragen?

Een kwalitatieve enquête is minder gestructureerd. Met dit type onderzoek gaat u dieper in op het onderwerp om zo informatie te verzamelen over de beweegreden, redeneringen en houdingen van mensen. Dit geeft dieper inzicht in uw onderzoeksvragen, maar deze resultaten zijn moeilijker te analyseren.

Wat is een probleemoplossende vraag?

Probleemoplossende vragen Dit zijn de meest ingewikkelde vragen die we in de aardrijkskunde kennen. Eerst moet je het probleem beschrijven. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de uitbreiding van de Rotterdamse haven ten koste van natuurgebieden gaat.

Welke meetinstrumenten zijn er voor onderzoek?

Vragenlijsten, registratieformulieren, schalen, beoordelingslijsten, protocollen: in onderzoek zijn dit allemaal meetinstrumenten. Ze zijn bedoeld om de realiteit op de een of andere manier om te zetten in iets meer formeels, een concept, een code, een cijfer, een reeks getallen, verbanden, al of niet gekwantificeerd.

Hoe maak je vragen voor een interview?

Een interview afnemen: 20 gouden tips
 1. Bereid je interview goed voor. ...
 2. Zorg dat je gereedschap hebt. ...
 3. Stel de geïnterviewde op z'n gemak. ...
 4. Trap af het interview af met small talk. ...
 5. Stel geen algemene vragen. ...
 6. Maak een plan. ...
 7. Durf van je plan af te wijken. ...
 8. Ben de regisseur van het gesprek.

Hoe voel je je open vraag?

Voorbeelden van open vragen:
 • Wie zijn er betrokken bij de organisatie van deze beurs?
 • Wat is volgens jou de beste film van dit moment?
 • Waar heb jij boodschappen gedaan?
 • Wanneer komt er een vervolg op dit gesprek?
 • Hoe gaan wij dit probleem oplossen?
 • Welke boeken ga jij lezen voor je examen?
 • Waar denk je nu aan?

Wat is een geografische vraag?

Als je meer wilt weten over een bepaald gebied, moet je enkele geografische vragen kunnen stellen. Bij deze vragen gaat het altijd over: verschijnselen die zich ergens op aarde voordoen en de verschillen tussen gebieden. Er zijn verschillende soorten geografische vragen.