Inhoudsopgave:

  1. Hoe schrijf je bezit?
  2. Hoe geef je bezit aan in het Nederlands?
  3. Hoe schrijf je dat iets van iemand is?
  4. Hoe schrijf je een apostrof?
  5. Wat is de regel van Possessive?
  6. Wat is de mijne?
  7. Welke dag kreeg Anne Frank haar dagboek?
  8. Hoe schrijf je s nachts?
  9. Hoe schrijf je een zin die iemand zegt?

Hoe schrijf je bezit?

De officiële regel is dat de bezits-s aan een naam vast geschreven wordt: Piets fiets. Mariekes vriendin.

Hoe geef je bezit aan in het Nederlands?

Een bezitsvorm of genitief* maken we doorgaans door een s toe te voegen aan een zelfstandig naamwoord. Dat kunnen we doen bij bepaalde soortnamen die naar personen verwijzen (mijn broers fiets) en bij eigennamen (Annie M.G. Schmidts verhalenbundel).

Hoe schrijf je dat iets van iemand is?

Als de slotklank van de naam er geen last van heeft, schrijf je de s er gewoon aan vast: het huis van Henk - Henks huis. de tas van Ruud - Ruuds tas. de auto van René - Renés auto.

Hoe schrijf je een apostrof?

De apostrof wordt gebruikt bij de meervouds-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens. (De e moet klinken als /ee/.) opa's, azalea's, ave's, ski's, auto's, accu's, baby's. Op grond van deze regel krijgen de volgende woorden dus geen apostrof.

Wat is de regel van Possessive?

Als je wilt uitdrukken dat iets van jou (of van iemand anders) is, kun je bezittelijke voornaamwoorden (possessive pronouns) gebruiken, zoals jouw, mijn, zijn, gevolgd door datgene wat jij of iemand anders bezit. Bijvoorbeeld: mijn boek, jouw huis, zijn hond. In het Engels gaat dit op dezelfde manier.

Wat is de mijne?

mijne - Bezittelijk voornaamwoord 1. zelfstandige vorm van mijn, eerste persoon enkelvoud ♢ Is dit kopje nu het mijne of is het het jouwe? 2. (verouderd) verbogen vorm van mijnMijne heren!

Welke dag kreeg Anne Frank haar dagboek?

Wanneer krijgt Anne haar dagboek? Anne krijgt op een dagboek voor haar dertiende verjaardag. Het is iets dat zij erg graag wil hebben.

Hoe schrijf je s nachts?

's Zomers niet de enige constructie waarin de 's kan wegvallen. In 's avonds, 's winters, 's morgens, 's ochtends en 's nachts blijft de 's staan, maar in bijvoorbeeld dinsdags en donderdags is hij verdwenen, omdat de combinatie van s en d niet goed uitspreekbaar is.

Hoe schrijf je een zin die iemand zegt?

Aanhalingstekens worden gebruikt om een of meer woorden of zinnen voor de lezer te markeren. Er zijn twee soorten aanhalingstekens: enkele en dubbele. (1) “Dit zijn dubbele aanhalingstekens”, zei hij. (2) Aanhalingstekens worden 'geopend' en 'gesloten', zoals dat heet.