Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn niet zichtbare elementen?
  2. Is diversiteit een waarde?
  3. Hoe de onzichtbaarheid van de vrouw de wereld vormt?
  4. Wat wordt bedoeld met de wereld van de dingen?
  5. Wat wordt verstaan onder diversiteit?
  6. Wat betekent vrouw met klasse?
  7. Wat zijn geografische verschillen?
  8. Wat wordt er bedoeld met geografisch?
  9. Welke landen zijn er in de wereld?
  10. Wat is diversiteit in de klas?

Wat zijn niet zichtbare elementen?

Te gebruiken om dingen te beschrijven die niet met het zicht waarneembaar zijn onder bepaalde omstandigheden. Zij kunnen zichtbaar worden onder andere omstandigheden, bijvoorbeeld door een microscoop, door ze te kleuren of onder andere belichting.

Is diversiteit een waarde?

Diversiteit is ook een waarde an sich. Die waarde benadrukt dat het verschil er mag zijn en dat uitsluiting onwenselijk is. Niet voor niets wordt in de definitie van diversiteit verwezen naar diepere niveaus in menselijk gedrag waarvan waarden een onderdeel vormen (Van Knippenberg et al 2004; Ely & Thomas 2001).

Hoe de onzichtbaarheid van de vrouw de wereld vormt?

Hoe de onzichtbaarheid van de vrouw de wereld vormt. Dit is een van de bijna duizend beelden uit het fotoboek The Hidden Mother, een collectie portretten van kinderen en hun verborgen moeders. De beelden, overwegend laat-negentiende eeuws, zijn samengebracht door de Italiaanse kunstenares Linda Fregni Nagler.

Wat wordt bedoeld met de wereld van de dingen?

In de antieke filosofie werd de noumenale wereld gelijkgesteld met de wereld van de ideeën die alleen door de filosofische geest gekend konden worden. Daarmee in tegenstelling stond de wereld van de fenomenen, die werd gelijkgesteld met de wereld van de zintuiglijke werkelijkheid, bekend bij de ongeletterde geest.

Wat wordt verstaan onder diversiteit?

Diversiteit betekent verscheidenheid Daarbij gaat het zowel om zichtbare kenmerken (zoals geslacht, leeftijd en etniciteit) als om minder zichtbare kenmerken (zoals wensen, behoeften, belastbaarheid, ziekte of handicap, competenties, werkstijlen, seksuele voorkeur en karaktereigenschappen).

Wat betekent vrouw met klasse?

Een vrouw met klasse weet goed wat ze wil in haar leven. Ze is duidelijk, open, direct en altijd eerlijk. Ze is goed in haar ding en straalt dit ook uit, je hoeft niet haar waarden of doelen te veranderen om zich aan jou aan te passen. Want als dit wel zo zou zijn, zou dit geen vrouw met klasse zijn.

Wat zijn geografische verschillen?

Alle zaken die te maken hebben met de vraag waar de consument vandaan komt. Bijvoorbeeld uit de stad of van het platteland.

Wat wordt er bedoeld met geografisch?

aardrijkskundig, met betrekking tot de aardrijkskunde.

Welke landen zijn er in de wereld?

In 2020 waren er 196 internationaal erkende onafhankelijke staten. Dat waren de 193 leden van de Verenigde Naties plus Palestina en Vaticaanstad, die beide een waarnemersstatus hadden bij de VN, en Kosovo. Al deze staten werden door een meerderheid van de landen van de Verenigde Naties erkend als onafhankelijk.

Wat is diversiteit in de klas?

Elke school is divers. In elke school verschillen leerlingen, maar ook leraren van elkaar. Omgaan met diversiteit betekent dat je verschillen waardeert en benut. Je leert kritisch en creatief omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt.