Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn zenuwimpulsen?
  2. Hoe de normale Impulsgeleiding verloopt?
  3. Wat betekent hyperpolarisatie?
  4. Hoe ontstaan membraanpotentiaal?
  5. Hoe komt een impuls tot stand?
  6. Waar zitten cellen van Schwann?

Wat zijn zenuwimpulsen?

Aan het eind van de weg van een zenuwimpuls door een neuron moet de impuls gebruikt worden om een volgende zenuw te prikkelen. Zo niet, dan gaat de informatie in de impuls verloren. Neuronen kunnen elkaar impulsen overbrengen via synapsen.

Hoe de normale Impulsgeleiding verloopt?

Een sensorische zenuw vervoert impulsen vanaf een zintuigcel (receptor) richting het centraal zenuwstelsel. Motorische zenuwen versturen impulsen vanuit het centraal zenuwstelsel richting een effector, spier of klier. Een zenuwcel bestaat ook uit uitlopers. Deze heten axonen of dendrieten.

Wat betekent hyperpolarisatie?

toename van het potentiaalverschil over de membraan van een neuron (zenuwcel). Dit heeft tot gevolg dat er geen actiepotentiaal of zenuwimpuls kan worden opgewekt. De hyperpolarisatie is terug te voeren tot verschuivingen van kalium en chloorionen.

Hoe ontstaan membraanpotentiaal?

De membraanpotentiaal ontstaat ten gevolge van een concentratieverschil van ionen over de membraan en een verschillende permeabiliteit voor die ionen. Een actiepotentiaal is een voortgeleide snelle daling of omkering van de membraanpotentiaal die optreedt in reactie op een voldoende sterke prikkel.

Hoe komt een impuls tot stand?

Een prikkel of impuls is een elektrisch signaal, dat ontstaat doordat de hoeveelheid geladen stofjes (ionen) verandert over de celmembraan, het spanningsverschil tussen binnen en buiten verandert. ... De ionen kunnen alleen maar van de ene naar de andere kant van de membraan reizen als het kanaal of de pomp dat toelaat.

Waar zitten cellen van Schwann?

Ze zijn alleen aanwezig in het centrale zenuwstelsel. Schwanncellen maken ook myeline aan om de verbinding tussen zenuwcellen te beschermen alleen is dit type glia cel alleen aanwezig in het perifere zenuwstelsel.