Inhoudsopgave:

 1. Welke beroepen vallen onder zorgsector?
 2. Welke beroepen zijn medisch?
 3. Is masseur paramedisch?
 4. Welke zorgsector past bij mij?
 5. Wat is een medisch beroep?
 6. Wat valt er onder medisch personeel?
 7. Wat valt er onder paramedicus?
 8. Welke beroepen vallen onder paramedisch?
 9. Wat is bijzondere beroepsbekwaamheid?
 10. Hoe weet je of de zorg bij je past?

Welke beroepen vallen onder zorgsector?

Opgelet!
 • Huisartsen.
 • Arts-specialisten.
 • Tandartsen.
 • Zorgkundigen.
 • Verpleegkundigen.
 • Kinesitherapeuten.
 • Paramedische beroepen.
 • Ziekenhuisapothekers.

Welke beroepen zijn medisch?

Medische en paramedische contactberoepen
 • Huisarts.
 • Tandarts.
 • Chirurg.
 • Cardioloog.
 • Orthopeed.
 • Verpleegkundige.
 • Verzorgende IG.
 • Fysiotherapeut.

Is masseur paramedisch?

Paramedische behandelaars zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, Mensendieck en Caesartherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, orthoptisten, mondhygienisten en radiodiagnostische en -therapeutische medewerkers. Paramedici vallen net als artsen onder de wet BIG.

Welke zorgsector past bij mij?

Om zeker te weten dat het werk bij je past, kun je een gesprek aanvragen bij de HR-afdeling van een Zorg- of Welzijnsinstelling in de buurt. Vaak kan je een dag meelopen. Daarnaast is het ook mogelijk om een persoonlijk loopbaanadvies aan te vragen via www.sterkinjewerk.nl.

Wat is een medisch beroep?

De medische sector houdt zich bijvoorbeeld bezig met onderzoek naar gezondheid en het toepassen van medische kennis. Zo wordt geprobeerd gezondheidsproblemen zowel te voorkomen als te verhelpen. Vanwege de toenemende vergrijzing in Nederland krijgen steeds meer mensen te maken met deze sector.

Wat valt er onder medisch personeel?

Behandeling door medische en paramedische praktijken. Ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten. Verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen.

Wat valt er onder paramedicus?

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd.

Welke beroepen vallen onder paramedisch?

Paramedische beroepen
 • farmaceutisch-technisch assistent.
 • diëtist.
 • ergotherapeut.
 • logopedist.
 • audioloog.
 • audicien.
 • podoloog.
 • medisch laboratoriumtechnoloog.

Wat is bijzondere beroepsbekwaamheid?

Om in aanmerking te komen voor een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid moet u in eerste instantie over het juiste diploma beschikken. Voor een bijzondere beroepstitel is dat: het diploma, de graad of de titel van gegradueerde verpleger of verpleegster behaald voor 31 december 2007 (A1) of.

Hoe weet je of de zorg bij je past?

Om zeker te weten dat het werk bij je past, kun je een gesprek aanvragen bij de HR-afdeling van een Zorg- of Welzijnsinstelling in de buurt. Vaak kan je een dag meelopen. Daarnaast is het ook mogelijk om een persoonlijk loopbaanadvies aan te vragen via www.sterkinjewerk.nl.