Inhoudsopgave:

 1. Waar let je op bij het observeren?
 2. Welke manieren van observeren zijn er?
 3. Wat is de kern van observeren?
 4. Hoe begin je een observatieverslag?
 5. Welke observaties kunnen duiden op pijn?
 6. Wat zijn de Observatiemethodes?
 7. Wat zijn Observatielijsten?
 8. Wat is de observatie?
 9. Welke vier punten moet je in elk geval observeren bij een cliënt?
 10. Wat moet er in een observatieverslag staan?

Waar let je op bij het observeren?

Observeren moet je zo objectief mogelijk doen, dus je moet vooral feiten registreren. Registreer aantallen (frequenties, duur) van bepaald gedrag, en vermijd subjectieve aanduidingen als 'verdrietig' als iemand huilt. Iemand kan ook huilen van woede of machteloosheid.

Welke manieren van observeren zijn er?

Observeren wordt gedefinieerd als het systematisch en doelgericht waarnemen en registreren van gedragingen, gebeurtenissen en interacties. In de praktijk kunnen we een observatie op verschillende manieren uitvoeren namelijk niet-participerend, participerend, instrumenteel en systematisch.

Wat is de kern van observeren?

observeren betekent het gedrag van deze persoon doelgericht, nauwkeurig, systematisch en objectief waarnemen; het waargenomene beschrijven en vastleggen (registreren). Daarna kan je dat wat je hebt opgeschreven gaan ordenen en interpreteren (evalueren, conclusies eruit trekken, betekenis van gedragingen nagaan).

Hoe begin je een observatieverslag?

In het obser-vatieplan komen de volgende dingen naar voren:
 1. Aanleiding van de observatie.
 2. Wie je observeert en wat je doel is.
 3. Hoe je gaat observeren en welke hulpmiddelen je gebruikt.
 4. Plaats, situaties, data, tijdstippen en wie er meewerken aan de observaties.
 5. Hoe de resultaten worden verwerkt.

Welke observaties kunnen duiden op pijn?

Pijngedragingen: observeren en meten Pijn kun je verbaal of non-verbaal uiten. Mensen met een verstandelijke beperking en een uitingsbeperking uiten pijn vaak non-verbaal, in de vorm van grimassen of tranen of verbaal in de vorm van huilen en kermen.

Wat zijn de Observatiemethodes?

Bij observatiemethoden kan de observator gebruik maken van een observatieformulier. Een observatie kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, bijvoorbeeld door een experiment, een spel of een opdracht. Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) hecht grote waarde aan reflecteren en observeren.

Wat zijn Observatielijsten?

Naast observatie van pijngedrag kunnen cliënten ook zelf aangeven hoeveel en wat voor pijn ze hebben. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van schalen. Om een observatielijst goed te kunnen gebruiken is het belangrijk om te weten hoe je ermee moet werken. Zo voorkom je dat je de verkeerde uitslag krijgt.

Wat is de observatie?

Observeren is het (bewust) waarnemen van een persoon en het beschrijven van wat je ziet. Dat kunnen handelingen van bijvoorbeeld kinderen zijn, maar ook de houding, het gedrag, interacties tussen kinderen of gebeurtenissen.

Welke vier punten moet je in elk geval observeren bij een cliënt?

Met alleen observeren ben je er niet....Neem er de tijd voor en besteed aandacht aan de volgende aspecten:
 • Ga bij de cliënt na of jouw observatie klopt. Is het waar dat hij minder eet? ...
 • Betrek als het kan de familie en zeker de partner bij het gesprek. ...
 • Vraag andere zorgverleners; twee weten meer dan één.

Wat moet er in een observatieverslag staan?

Het observatieplan
 • Aanleiding van de observatie.
 • Wie je observeert en wat je doel is.
 • Hoe je gaat observeren en welke hulpmiddelen je gebruikt.
 • Plaats, situaties, data, tijdstippen en wie er meewerken aan de observaties.
 • Hoe de resultaten worden verwerkt.
 • Met wie de resultaten besproken worden en wanneer.