Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent rationele Keuzetheorie?
  2. Wat houdt Gelegenheidstheorie in?
  3. Wat is een rationeel conflict?
  4. Wat is de aangeleerd gedrag theorie?
  5. Wat is een Conflictgesprek?

Wat betekent rationele Keuzetheorie?

De rationelekeuzetheorie is een onderdeel van de handelingstheorie binnen de economie die het handelen van mensen beschrijft vanuit de aanname dat mensen hun keuzes baseren op rationeel denken. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen een aantal keuzemogelijkheden.

Wat houdt Gelegenheidstheorie in?

De gelegenheidstheorie stelt dat de kans op deelname aan criminele activiteiten groter wordt als de gelegenheid groot is, 'gelegenheid maakt de dief'. Het is onderdeel van de rationele-keuzetheorie in criminologie.

Wat is een rationeel conflict?

Glasl (2009) stelt dat de rationele fase de fase is waarin partijen een conflict hebben. In de emotionele fase hebben betrokkenen een conflict over het conflict. Als gevolg van de intrede van negatieve emoties wordt het conflict persoonlijker en verbreedt.

Wat is de aangeleerd gedrag theorie?

Aangeleerd-gedragtheorie: Criminelen verschillen niet wezenlijk van andere mensen. Ze hebben geen afwijkende persoonlijkheidskenmerken en ze hebben dezelfde doelen in het leven als alle andere mensen. Criminelen hebben alleen het verkeerde gedrag aangeleerd om die doelen te bereiken.

Wat is een Conflictgesprek?

Een conflicthanteringsgesprek is een onderhandeling met als doel om twee ruziënde partijen weer bij elkaar te brengen. Tijdens een dergelijk gesprek breng je niet alleen het probleem in kaart (oorzaak van het conflict), maar ook elkaars belangen en doelstellingen.