Inhoudsopgave:

 1. Wat is het nut van het verzamelen van statistieken?
 2. Hoe betrouwbaar is het CBS?
 3. Hoe belangrijk is statistiek?
 4. Is het CBS onafhankelijk?
 5. Wat is het verschil tussen beschrijvende statistiek en Inferentiële statistiek?
 6. Wat voor statistieken zijn belangrijk voor een land?
 7. Kan het CBS een boete opleggen?
 8. Wie is de eigenaar van CBS?
 9. Hoe slaag je voor statistiek?
 10. Welke drie soorten internetverkopers onderscheid het CBS?
 11. Waar verdienen de mensen in Suriname hun geld mee?
 12. Is Statistiek wiskunde?
 13. Is aanleveren gegevens CBS verplicht?

Wat is het nut van het verzamelen van statistieken?

Statistische methoden worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens – zoals uit een geneeskundig, industrieel of sociaal onderzoek – om te zetten in bruikbare informatie. De principes van statistiek komen voort uit de regels van de wiskunde en de wetten van de logica.

Hoe betrouwbaar is het CBS?

Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Hoe belangrijk is statistiek?

Statistiek is meer dan wiskunde. Het is de basis van veel kwantitatief wetenschappelijk onderzoek, óók binnen de gedragswetenschappen. Dankzij statistiek formuleren we conclusies over een hele populatie op basis van een steekproef.

Is het CBS onafhankelijk?

De wettelijke taak van het CBS is om in deze behoefte te voorzien. Een onafhankelijk en onpartijdig CBS dat op transparante wijze zijn onderzoeksresultaten, methodes en algoritmes openbaar maakt, vervult een kernfunctie in de Nederlandse democratie.

Wat is het verschil tussen beschrijvende statistiek en Inferentiële statistiek?

Waar beschrijvende statistiek een rechttoe-rechtaan beschrijving is van statistische feiten, gaat inferentiële statistiek dus een stap verder door verbanden te leggen tussen feiten en op basis hiervan uitspraken te doen over een gehele populatie.

Wat voor statistieken zijn belangrijk voor een land?

macro-economische en sectorale statistieken. betalingsstatistieken. prudentiële en toezichtsstatistieken. gegevens met betrekking tot de inflatie en andere prijzen, kosten, de productie en de arbeidsmarkten.

Kan het CBS een boete opleggen?

Als u de gegevens niet, niet op tijd of niet volledig verstrekt, dan kan het CBS u een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom opleggen.

Wie is de eigenaar van CBS?

Sinds 1 januari 2004 is het CBS een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Het CBS voert als ZBO overheidstaken uit, maar valt het niet direct onder het gezag van een ministerie. Politiek verantwoordelijk voor wetgeving, budget en de voorwaarden is de minister van Economische Zaken.

Hoe slaag je voor statistiek?

Om er zeker van te zijn dat je zal slagen voor je examen Statistiek, wil je een soort van 'computerke' in je hoofd ontwikkelen dat automatisch begint te werken wanneer je de opgave van een oefening ziet. Dit doe je door regelmatig oefeningen te maken, en dus niet een paar dagen intensief.

Welke drie soorten internetverkopers onderscheid het CBS?

Bij de Nederlandse internetverkopers kan onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en zogeheten multichannelers, bedrijven die zowel via winkels als online verkopen.

Waar verdienen de mensen in Suriname hun geld mee?

Suriname moet vrijwel alle producten importeren en daar is geld voor nodig. Dit geld verdient Suriname vooral met de export van grondstoffen. Suriname is erg rijk aan bodemschatten: op de wereldranglijst staat het land zelfs op de zeventiende plek als het om natuurlijke rijkdommen gaat.

Is Statistiek wiskunde?

Statistiek is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met het verzamelen en analyseren van gegevens. Het weer van de afgelopen jaren, informatie over het koopgedrag van mensen en het aantal insectensoorten in Nederland zijn allemaal voorbeelden van gegevens die je kunt meten.

Is aanleveren gegevens CBS verplicht?

Ja, u bent wettelijk verplicht om de gevraagde gegevens aan te leveren.