Inhoudsopgave:

 1. Wat is formatieve toets?
 2. Waarom formatieve toets?
 3. Wat is een formatieve overhoring?
 4. Hoe Formatief evalueren?
 5. Waarom Formatief leren?
 6. Waarom programmatisch toetsen?
 7. Hoe maak je een Toetsmatrijs?
 8. Hoe maak je een goede Toetsmatrijs?

Wat is formatieve toets?

Formatieve toetsen geven de student feedback op zijn/haar voortgang en geven aan wat de student nog moet doen (feed forward) om het einddoel (feed up) te bereiken. Op deze manier kun je als docent bijsturen op het leerproces van de student.

Waarom formatieve toets?

Formatieve evaluatie kan bijdragen aan betere leerprestaties, hogere motivatie en meer eigenaarschap van leerlingen. Cruciale elementen hierbij zijn de focus op groei en ontwikkeling, het zinvol inzetten van diverse vormen van toetsing op meerdere momenten tijdens het leerproces, en het geven en krijgen van feedback.

Wat is een formatieve overhoring?

Formatieve handelen worden gebruikt om informatie te verkrijgen over het onderwijsleerproces om hier sturing aan te geven (Bennett, 2011; Black & Wiliam, 2009). Dit is wat anders dan summatieve toetsen, die worden gebruikt als afsluiting of als conclusie van het leren (Kneyber & Sluijsmans, 2016).

Hoe Formatief evalueren?

'Het is belangrijk dat leerlingen toetsing ervaren als een manier van leren. Toetsen hebben in die zin een formatieve functie....Effectieve vormen van formatieve toetsing zijn:
 1. observeren;
 2. het gebruik van portfolio's en rubrics;
 3. het stellen van vragen, docent-, peer- en zelffeedback (Sluijsmans e.a., 2013).

Waarom Formatief leren?

Formatieve feedback geeft leerlingen of studenten inzicht in hun sterke en zwakke punten en helpt hen het eigen leerproces te verbeteren. Digitaal toetsen biedt mogelijkheden om formatieve feedback te standaardiseren en om rijke feedback te geven (bijvoorbeeld links naar relevante achtergrondinformatie).

Waarom programmatisch toetsen?

Het doel van programmatisch toetsen is én het optimaliseren van de betrouwbaarheid van beslissingen én het stimuleren van het leerproces van de student. Bij programmatisch toetsen ontstaat het inzicht in de ontwikkeling van de studenten door het inzetten van een mix van verschillende zogenoemde datapunten.

Hoe maak je een Toetsmatrijs?

Hoe vul je de toetsmatrijs in?
 1. Je vult de doelen in de linkerkolom in. ...
 2. Per doel en onderwerp geef je aan hoeveel vragen je stelt, welk cognitief niveau je meet en het aantal punten dat de student krijgt voor die vraag. ...
 3. Je bekijkt of de leerdoelen in de toets evenwichtig zijn verdeeld.

Hoe maak je een goede Toetsmatrijs?

In een toetsmatrijs neem je de verschillende leerdoelen of eindtermen uit het toetsplan (of PTA) over. Op basis van je vakinhoudelijke deskundigheid geef je de verhouding aan tussen die leerdoelen of eindtermen. Tot slot geef je aan op welk beheersingsniveau of op welke beheersingsniveaus je deze wilt toetsen.