Inhoudsopgave:

  1. Hoe maak je een doel meetbaar?
  2. Wat zijn SMART doelstellingen?
  3. Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
  4. Wat is meetbaar?
  5. Hoe maak ik mijn doel SMART?
  6. Wat is SMART geformuleerd?
  7. Wat is een verkoopdoelstelling?

Hoe maak je een doel meetbaar?

Hoe maak ik een doel meetbaar? Een doel is meetbaar met behulp van een bepaald systeem, bepaalde methode of procedure om cijfermatig te bepalen in hoeverre je het doel op een bepaald moment bereikt hebt.

Wat zijn SMART doelstellingen?

wat is de smart-methode? De SMART-methode zorgt ervoor dat je doelen échte doelen worden. Dit komt doordat je je doel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden maakt. Als je doel alle 5 die punten aanvinkt, maak je het jezelf makkelijker om leerdoelen te behalen.

Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?

Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? (reclame moet actiever worden ingezet en de commerciële buitendienst moet alert zijn op aanvragen in het veld) Waarom willen we dit doel bereiken? (de concurrentie neemt toe en om te overleven is het belangrijk om een belangrijke marktspeler te worden)

Wat is meetbaar?

meetbaar - Bijvoeglijk naamwoord 1. te bepalen in maat en getal ♢ Chemicaliën die wij in het milieu brengen, blijken tot op afgelegen plekken te traceren, beslissingen over fossiele energie zullen nog duizenden jaren meetbaar zijn.

Hoe maak ik mijn doel SMART?

Het SMART-principe is het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. De letters van SMART staan voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Wat is SMART geformuleerd?

Door je doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) te formuleren zorg je ervoor dat je doel sturend is.

Wat is een verkoopdoelstelling?

Dat is mooi, want het brengt je ergens. Maar een verkoopdoelstelling is pas een verkoopdoelstelling als het concreet is. Je wilt er cijfers aan koppelen. Je wilt precies weten waar je vandaan komt en waar je naartoe werkt.