Inhoudsopgave:

  1. Hoe stelt Fo sporen veilig?
  2. Doet forensisch sporenonderzoek?
  3. Hoe gaat het onderzoek van de recherche in zijn werk?
  4. Wie onderzoekt een plaats delict?
  5. Wie doet sporenonderzoek?
  6. Wat valt er onder forensische zorg?
  7. Wat doet Fivoor?

Hoe stelt Fo sporen veilig?

Bij de politie verricht het team Forensische Opsporing meestal het onderzoek. Een veelgebruikte methode is om een foto te maken van het spoor. Daarna wordt het 'veiliggesteld'. Dat wil zeggen dat we het spoor meenemen naar het politiebureau.

Doet forensisch sporenonderzoek?

Forensische Opsporing doet sporenonderzoek, bedoeld om uit te zoeken of en hoe er door wie een misdrijf is gepleegd. Zo kan de politie bijvoorbeeld nagaan wat er is gebeurd op de plek waar een dodelijke aanrijding is geweest.

Hoe gaat het onderzoek van de recherche in zijn werk?

Een rechercheur spoort verdachten van een misdrijf op en probeert bewijsmateriaal voor de misdaad of het misdrijf te vergaren. Er zijn verschillende soorten rechercheurs die binnen een rechercheteam werken. Al deze rechercheurs hebben op een specifiek gebied gespecialiseerd.

Wie onderzoekt een plaats delict?

Het team Plaatsdelict onderzoek (PDO) van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) levert sporendeskundigen, die op verzoek van de politie adviseren en ondersteunen bij het onderzoek naar en het veiligstellen van sporen bij levensdelicten.

Wie doet sporenonderzoek?

Een sporenonderzoeker bij de politie, een forensisch rechercheur, gaat bij incidenten op zoek naar fysieke en digitale sporen. ... Als dat bij een raam was, doet de rechercheur daar onderzoek naar bijvoorbeeld schoenafdrukken en vingerafdrukken. Sporenonderzoek gebeurt grotendeels op een plaats delict, maar ook daarbuiten.

Wat valt er onder forensische zorg?

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die in hun gedrag over de grens zijn gegaan of dit dreigen te doen. Dit gedrag komt mede door psychische problemen, vaak samengaand met verslavingsproblemen en/of licht verstandelijke beperking.

Wat doet Fivoor?

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. We richten ons ook op hun leefomgeving.