Inhoudsopgave:

  1. Wat is een goede Net Promotor Score?
  2. Wat is een goede NPS score in de zorg?
  3. Wat is een goede score?
  4. Wat is de Net Promotor Score?
  5. Wat is een gemiddelde NPS score?
  6. Hoe bereken je net promotor score?

Wat is een goede Net Promotor Score?

De score kan variëren tussen de -100 en de +100. Een NPS die boven de nul uitkomt wordt als goed gezien, een score boven de 50 als excellent.

Wat is een goede NPS score in de zorg?

Personen die een 0 tot en met 6 geven worden criticasters genoemd. De passief tevreden personen geven een score van 7 of 8. Zijn er promoters van de praktijk, dan geven deze een score van een 9 of 10. De uiteindelijk NPS wordt berekend door het percentage promoters te verminderen met het percentage criticasters.

Wat is een goede score?

De Net Promotor Score (NPS) is een getal waarmee je de mate van klantloyaliteit meet. Het getal varieert tussen de -100 en de +100. En nogal wiedes: +100 is een goede NPS.

Wat is de Net Promotor Score?

De NPS ofwel de Net Promoter Score meet in welke mate een bedrijf wordt aanbevolen. De score kan lopen van -100 tot +100. De vraag luidt altijd hetzelfde, namelijk 'Hoe waarschijnlijk is het dat je het bedrijf aanbeveelt bij vrienden of bekenden'.

Wat is een gemiddelde NPS score?

Klanten geven gemiddeld een 7,8 aan bedrijven In Nederland geven klanten gemiddeld een 7,8 aan bedrijven/organisaties. Binnen de klantreis – customer journey – maken het contact met medewerkers en het proces rondom logistiek vaak het verschil.

Hoe bereken je net promotor score?

Berekenen van Net Promoter Score De Net Promoter Score wordt uitgerekend door het totaal aantal criticasters in procenten van het totaal aantal respondenten af te trekken van het aantal promoters in procenten van het totaal aantal respondenten.