Inhoudsopgave:

  1. Heeft een verpleegkundige beroepsgeheim?
  2. Hoe handel je volgens het beroepsgeheim?
  3. Wie heeft de beroepscode geschreven?
  4. Wat valt niet onder beroepsgeheim?
  5. Wat zijn de eerste 2 toepassingen van het landelijke EPD?
  6. Hoe gebruik je de beroepscode?
  7. Wie is de zorgvrager?
  8. Wat valt onder beroepsgeheim in de zorg?

Heeft een verpleegkundige beroepsgeheim?

Als verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist heb je een beroepsgeheim. ... Zonder toestemming van de zorgvrager geef je geen informatie van en over de zorgvrager door aan anderen.

Hoe handel je volgens het beroepsgeheim?

De basisregel van het beroepsgeheim is eigenlijk heel simpel: je zwijgt over wat je over en van de zorgvrager en zijn omgeving te weten bent gekomen tijdens de zorgverlening (tijdens de uitoefening van je beroep). Het belang van die basisregel is zo groot, dat je kunt spreken van een 'zwijgplicht'.

Wie heeft de beroepscode geschreven?

De beroepscode is opgesteld door de beroepsgroep en wordt gebruikt in de opleidingen en in de dagelijkse zorgpraktijk.

Wat valt niet onder beroepsgeheim?

Het beroepsgeheim blijft altijd gelden, ook wanneer de vertrouwensrelatie beëindigd is of als de arbeidsovereenkomst afgelopen is. Informatie waarbij alle concrete namen en details zijn weggelaten, zodat het een situatiebeschrijving in algemene termen wordt, behoort niet tot het beroepsgeheim.

Wat zijn de eerste 2 toepassingen van het landelijke EPD?

Per brief werden huishoudens geïnformeerd over het landelijk EPD, de voordelen en de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. De invoering ging gefaseerd. Eerst zouden alleen de medicatiegegevens en de waarneemgegevens voor huisartsen beschikbaar zijn. Later zouden nieuwe toepassingen volgen.

Hoe gebruik je de beroepscode?

De Beroepscode is een leidraad voor je handelen als professional. Hij geeft je aanknopingspunten om te bepalen hoe je je in je beroepsuitoefening als professional gedraagt. De code biedt je ook handvatten om in complexe situaties een weloverwogen afweging te maken over wat goede zorg in deze situatie vraagt.

Wie is de zorgvrager?

iemand die zorg vraagt. iemand die zorg vraagt of zorg nodig heeft, meestal een verzekerd persoon, met name een oudere, die medische zorg nodig heeft.

Wat valt onder beroepsgeheim in de zorg?

Het beroepsgeheim betekent dat je moet zwijgen over alles wat je bij de uitoefening van je beroep als arts over de patiënt te weten bent gekomen. Het beroepsgeheim zorgt voor een vrije toegang tot de zorg en is bedoeld om de patiënt en de samenleving te beschermen.