Inhoudsopgave:

  1. Hebben dierlijke cellen een celkern?
  2. Wat is de nucleaire lamina?
  3. Heeft een plantencel een celkern?
  4. Waarom heeft de kern twee membranen?
  5. Welke cellen hebben een celkern?
  6. Welke organismen hebben een celkern?

Hebben dierlijke cellen een celkern?

Zowel dierlijke als plantaardige cellen hebben een celkern met daarin kernplasma en het DNA. Het verschil tussen een plantaardige cel en een dierlijke cel is dat een plantaardige cel een aantal onderdelen meer heeft.

Wat is de nucleaire lamina?

Het kernlamina of nucleair lamina is een dicht (~ nm dik) vezelachtig netwerk dat voorkomt in de celkern van dierlijke cellen. ... Ook is het betrokken bij ondersteuning van belangrijke cellulaire processen zoals DNA-replicatie en celdeling.

Heeft een plantencel een celkern?

Eukaryoten zijn alle organismen met een celkern, dus alle dieren, planten, schimmels en protisten.

Waarom heeft de kern twee membranen?

Buitenste kernmembraan Aan beide membranen zijn talrijke ribosomen gebonden; deze verzorgen de eiwitsynthese. Hoewel het ER en buitenste kernmembraan fysiek verbonden zijn, hebben ze een zeer verschillende eiwitsamenstelling. In zoogdieren komen eiwitten genaamd nesprinen tot expressie in het buitenste kernmembraan.

Welke cellen hebben een celkern?

De celkern of nucleus is het door een membraan omsloten deel van een cel waarin het genetisch materiaal (DNA) is opgeslagen. Organismen die een celkern bevatten, worden ingedeeld bij de eukaryoten: de planten, dieren, schimmels en protisten.

Welke organismen hebben een celkern?

Cellen van onder andere dieren, planten en schimmels hebben een celkern. Deze organismen worden eukaryoot ('eu' = echt, 'karyon' = kern) genoemd. Alle soorten met een celkern behoren tot de Eukarya, een van de drie 'domeinen' van het leven. De andere twee zijn de Bacteria en Archaea.