Inhoudsopgave:

 1. Wat is een Risicodiagnose?
 2. Wat is verpleegkundig ondernemerschap?
 3. Hoe ziet een verpleegplan eruit?
 4. Hoe formuleer je een verpleegkundige diagnose?
 5. Wat zijn classificatiesystemen zorg?
 6. Wat zijn verpleegkundige modellen?
 7. Wat zijn de CanMEDS-rollen voor de verpleegkundige?
 8. Wat zijn de CanMEDS?
 9. Hoe begin je een verpleegplan?
 10. Wat houdt een verpleegkundige diagnose in?

Wat is een Risicodiagnose?

Soorten. Er bestaan verschillende soorten verpleegkundige diagnoses: Actuele diagnose, waarbij het verpleegprobleem aanwezig is. Hoog risico diagnose, bijvoorbeeld het risico op infectie of shock.

Wat is verpleegkundig ondernemerschap?

Verpleegkundig ondernemerschap Het overzien van en handelen naar financieel- economische en organisatiebelangen binnen de verschillende contexten van zorg.

Hoe ziet een verpleegplan eruit?

Een verpleegplan ziet er als volgt uit: Anamnese (gegevens verzamelen). Diagnose stellen. Beoogde resultaten formuleren (verwachte resultaten plannen).

Hoe formuleer je een verpleegkundige diagnose?

Om de diagnose te kunnen stellen kijk je altijd naar het totaalplaatje: het probleem, de oorzaak en de bijbehorende klachten of verschijnselen. Hiervoor gebruik je de PES-structuur: gezondheidsprobleem (P) etiologie oftewel samenhangende factoren (E)

Wat zijn classificatiesystemen zorg?

Een classificatiesysteem is een referentiekader dat de verpleegkundige gebruikt om, als resultaat van de klinische besluitvorming, verpleegkundige zorg weer te geven (zie model Bulechek en McCloskey).

Wat zijn verpleegkundige modellen?

Deze modellen beschrijven de basis van waaruit men theo- rieën kan ontwikkelen of afleiden. Dit soort abstracte theorieën noemen we ook wel een verpleegkundig model of conceptueel model. Het model geeft aan wat de basisdefinities van verpleegkunde zijn en welke rol en taak je als verpleegkundige hebt.

Wat zijn de CanMEDS-rollen voor de verpleegkundige?

De onderstaande zeven CanMEDS-rollen zijn landelijk vastgesteld en maken onderdeel uit van het nieuwe beroepsprofiel van de hbo-verpleegkundige.
 1. De zorgverlener. ...
 2. De communicator. ...
 3. De samenwerkingspartner. ...
 4. De reflectieve EBP-professional. ...
 5. De gezondheidsbevorderaar. ...
 6. De organisator. ...
 7. De professional en kwaliteitsbevorderaar.

Wat zijn de CanMEDS?

CanMeds is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Met competentie wordt gedoeld op een gedragsrepertoire waaruit blijkt dat een zorgverlener is toegerust met voldoende kennis en vaardigheden op dat gebied om goed te functioneren in de praktijk.

Hoe begin je een verpleegplan?

 1. Stap 1: Voor welk model kies jij? ...
 2. Stap 2: Verzamelen van informatie. ...
 3. Stap 3: Analyseren van informatie. ...
 4. Stap 4: Formuleren van verpleegproblemen. ...
 5. Stap 5: Welk verpleegprobleem is belangrijk? ...
 6. Stap 6: Formuleren van doelen. ...
 7. Stap 7: Kiezen van interventies. ...
 8. Stap 8: Rapporteren en evalueren.

Wat houdt een verpleegkundige diagnose in?

1 Een vaststelling van iemands feitelijke of mogelijke reacties op gezondheidsproblemen of levensprocessen, op grond waarvan verpleegkundige zorg kan worden verleend.