Inhoudsopgave:

 1. Wat valt onder DAC6?
 2. Wat zijn fiscale constructies?
 3. Wie moet melden DAC6?
 4. Wat zijn wezenskenmerken?
 5. Wat is de main benefit test?
 6. Wat is een fiscaal?
 7. Welk land is een belastingparadijs?
 8. Wat is Main benefit test?
 9. Wat is je fiscale woonland?
 10. Welk land heeft de minste belasting?
 11. Is fiscaal loon zelfde als brutoloon?
 12. Waar kan ik mijn fiscaal identificatie nummer vinden?

Wat valt onder DAC6?

Wat is MDR/DAC6? Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC6 betreft de Richtlijn (EU) 2018/822 (“DAC6”) (hierna: 'de richtlijn') om verplicht informatie uit te wisselen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (hierna: 'constructie').

Wat zijn fiscale constructies?

Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken (dat kunnen zowel vennootschappen als natuurlijke personen zijn) en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

Wie moet melden DAC6?

DAC6 Meldingsplicht in Nederland Indien er geen intermediair betrokken is, de betrokken intermediairs verschoningsgerechtigden zijn of de belastingplichtige zelf de structuur heeft bedacht en geïmplementeerd, dan verschuift de meldplicht van de intermediair naar de belastingplichtige.

Wat zijn wezenskenmerken?

Wezenskenmerken (“Hallmarks”) De wezenskenmerken beschrijven bepaalde kenmerken van constructies; ze zijn ruim geformuleerd en zullen naar verwachting van toepassing zijn op een breed scala aan transacties.

Wat is de main benefit test?

Voor sommige wezenskenmerken geldt daarnaast de zogenaamde main benefit test. Deze test houdt samengevat in of het belangrijkste voordeel (of een van de belangrijkste voordelen) dat redelijkerwijs te verwachten valt van een constructie het verkrijgen van een belastingvoordeel is.

Wat is een fiscaal?

fiscaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: fis-caal 1. wat met de belastingen te maken heeft ♢ deze uitgaven zijn fiscaal aftrekbaar 1. de fiscale recherche [die belastingfraude opspoort]...

Welk land is een belastingparadijs?

Daarmee zijn we een middenmoter in Europa. Landen als Panama, Bermuda of Belize profileren zich als belastingparadijs in de hoop vermogende bedrijven en particulieren aan te trekken. Bovendien levert het kleine beetje belasting dat ze heffen, voor de kleine (ei)landen alsnog relatief een aardige duit op.

Wat is Main benefit test?

Aan de main benefit test is voldaan als kan worden aangetoond dat het belangrijkste voordeel dat of een van de belangrijkste voordelen die, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, redelijkerwijs te verwachten valt van een constructie het verkrijgen van een belastingvoordeel is.

Wat is je fiscale woonland?

Fiscaal woonland is het land waar je belasting betaalt. Je leest hier meer daarover. De Nederlandse overheid werkt samen met overheden van andere landen om belastingontduiking tegen te gaan.

Welk land heeft de minste belasting?

De Kaaimaneilanden liggen ten zuiden van Cuba. Hier geldt 0% inkomstenbelasting en als je voor $ 500.000 dollar in het land investeert, krijg je een verblijfsvergunning. Het mooiste en voordeligste belastingparadijs is volgens onze redactie toch echt Antigua en Barbuda.

Is fiscaal loon zelfde als brutoloon?

Het fiscale jaarloon is de som van alle vergoedingen en aftrekposten waarover loonheffingen moeten worden betaald, ook wel belastbaar loon genoemd. Dus het brutoloon dat bijvoorbeeld per maand wordt uitgekeerd, plus alle toeslagen die belast worden met loonheffingen.

Waar kan ik mijn fiscaal identificatie nummer vinden?

Waar kan ik mijn fiscaal identificatienummer vinden?
 • Aanslagbiljet inkomstenbelasting of.
 • je inkomstenbelastingverklaring.
 • je inkomstenbelastingkaart of.
 • je laatste aanslagbiljet.
 • in de informatiebrief van je belastingkantoor.