Inhoudsopgave:

  1. Hoe noem je iemand die heel sterk is?
  2. Wat is een ander woord voor doeltreffend?
  3. Wat is een ander woord voor Duidelijk?
  4. Wat is flink zijn?
  5. Wat is effectiviteit?
  6. Hoe schrijf je fantastisch?
  7. Wie zingt even flink zijn?

Hoe noem je iemand die heel sterk is?

dapper, doortastend, energiek, ferm, geducht, kordaat, krachtig, manhaftig, moedig, standvastig, sterk, stoer. kranig (bn) : dapper, energiek, ferm, flink, knap, kordaat, manhaftig, manmoedig, standvastig, sterk, stoer, taai.

Wat is een ander woord voor doeltreffend?

doelmatig, effectief, probaat, werkzaam. als synoniem van een ander trefwoord: afdoend (bn) : afdoende, belangrijk, beslissend, beslist, definitief, doeltreffend, doorslaand, gepast, overtuigend, peremptoir, probaat, sluitend, stringent, voldingend, volledig.

Wat is een ander woord voor Duidelijk?

Overduidelijk = 1) Apert 2) Baarblijkelijk 3) duidelijk 4) Flagrant 5) Geprononceerd 6) Glashelder 7) Hard 8) Heel duidelijk 9) Helder 10) Klaarblijkelijk 11) Ondubbelzinnig 12) Onmiskenbaar 13) Ontegenzeglijk 14) Uitgesproken 15) Zeer begri...

Wat is flink zijn?

Het begrip flink heeft 4 verschillende betekenissen: 1) stevig van lichaamsbouw. stevig van lichaamsbouw; welgebouwd; fors. 2) zijn best doend. zijn best doend; kranig.

Wat is effectiviteit?

Effectiviteit (doeltreffendheid); de begrippen effectiviteit en doeltreffendheid zijn synoniemen. Bij effectiviteit gaat het om de vraag of de beoogde doelen daadwerkelijk worden gehaald. Bij effectiviteit gaat het dus om de vraag of je de goede activiteiten uitvoert om de doelstellingen te realiseren.

Hoe schrijf je fantastisch?

fantastisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: fan-tas-ties 1. heel erg goed of leuk ♢ het weer was fantastisch Bijvoeglijk naamwoord: fan-tas-ties ... is fantastischer dan ... het fanta...

Wie zingt even flink zijn?

Robert LongFlink zijn / Artiest