Inhoudsopgave:

 1. Wie zijn stakeholders in de zorg?
 2. Wat zijn externe stakeholders?
 3. Wie zijn leveranciers in de zorg?
 4. Wie zijn stakeholders ziekenhuis?
 5. Welke verschillende typen stakeholders zijn er?
 6. Wat zijn externe belangengroepen?
 7. Wat doet zorginkoper?
 8. Hoe werkt zorg inkopen?
 9. Hoe werkt een Stakeholdersanalyse?
 10. Hoe bepaal je je stakeholders?
 11. Wie zijn de stakeholders van een project?

Wie zijn stakeholders in de zorg?

De stakeholder ondervindt invloed van het beleid en de activiteiten van een zorgaanbieder, omgekeerd kan hij er zelf invloed op uitoefenen. Stakeholders zijn niet alleen de directbetrokkenen zoals de (toekomstige) cliënten en medewerkers, maar ook leveranciers, omwonenden, overheden, enzovoort.

Wat zijn externe stakeholders?

Externe stakeholders zijn partijen die betrokken zijn bij het project, maar geen deel uitmaken van de organisatie. Denk aan leveranciers en het werkveld. Interface stakeholders zijn van invloed op de organisatie, maar hebben verder geen direct belang. Denk aan wet- en regelgeving of vakbonden.

Wie zijn leveranciers in de zorg?

· Leveranciers. Zij leveren de producten en diensten die een organisatie nodig heeft om te kunnen functioneren. · Samenwerkingspartners, verwijzers en dergelijke. Veelal opereert een zorginstelling in een zorgketen.

Wie zijn stakeholders ziekenhuis?

Stakeholders
 • Intern: Raad van Bestuur. Management. Raad van toezicht, Raad van Commissarissen. Medewerkers.
 • Zorginkopers: Gemeenten. Verzekeraars.
 • Financiers: Bank(en), leasemaatschappijen, factormaatschappijen. Aandeelhouders.
 • Externe toezichthouders. Inspectie. Ministerie. NZA. ...
 • Gebruikers. Patiënten / cliënten. Cliëntenraad.

Welke verschillende typen stakeholders zijn er?

Soorten stakeholders De eigenaar is natuurlijk de eerste persoon waar een onderneming belang bij heeft. Verder kun je denken aan eventuele financiële investeerders maar daarnaast ook vele anderen. Denk bijvoorbeeld aan de leveranciers, grote invloedrijke klanten, of de medewerkers van een bedrijf.

Wat zijn externe belangengroepen?

Klanten kunnen zich verenigen in specifieke belangengroepen, zoals reizigers of patiënten. Deze groepen kunnen druk uitoefenen op organisaties door problemen aan de kaak te stellen en hun belangen onder woorden te brengen. Vaak gebruiken ze sociale media om hun ongenoegen te uiten over de dienstverlening of bejegening.

Wat doet zorginkoper?

Zorginkoper. Als zorginkoper heb je veel verantwoordelijkheid. Namens CZ ben je de eerste contactpersoon voor de aan jou toegewezen zorginstellingen, of dat nu farmaceutische bedrijven zijn of ziekenhuizen. Je onderhandelt over behandelingen, de kwaliteit van de zorg en de prijs die hiervoor betaald gaat worden.

Hoe werkt zorg inkopen?

Hoe werkt zorginkoop? Met het zorgkantoor maakt u afspraken over welke zorg u mag leveren, hoeveel zorg en welke vergoeding daar tegenover staat; de zogenaamde productieafspraak. Het zorgkantoor maakt alleen een productieafspraak als u in aanmerking komt voor een overeenkomst.

Hoe werkt een Stakeholdersanalyse?

Stakeholdersanalyse. Bij een stakeholderanalyse breng je alle stakeholders van de organisatie in beeld. Je kijkt naar wat hun belangen zijn en ook naar hoe je daar het beste mee om kan gaan.

Hoe bepaal je je stakeholders?

Stappenplan
 1. Stap 1: Zorg voor een overzicht van de stakeholders. ...
 2. Stap 2: Maak een inventarisatie van belangrijke wetten, wensen & eisen. ...
 3. Stap 3: Bepaal wat de mate van belang en de mate van invloed is. ...
 4. Stap 4: Bepaal de samenwerkings- & communicatiestrategie. ...
 5. Stap 5: Borg de stakeholdersanalyse in het businessplan proces.

Wie zijn de stakeholders van een project?

Met stakeholders worden alle belanghebbenden bij een project bedoeld. Stakeholders zijn niet alleen de direct-betrokkenen, maar ook leveranciers, toekomstige gebruikers, vergunningverleners, omwonenden, overheden, enzovoort. Wie stakeholders zijn is afhankelijk van de aard van het project.