Inhoudsopgave:

  1. Hoeveel verpleegkundigen per ziekenhuis?
  2. Hoeveel artsen en verpleegkundigen zijn er in Nederland?
  3. Hoeveel verpleegkundigen zijn er?
  4. Hoeveel ziekenhuispersoneel in Belgie?
  5. Hoeveel patiënten op 1 verpleegkundige?
  6. Hoeveel werknemers in de zorg?
  7. Hoeveel zorgpersoneel België?
  8. Hoeveel mensen te kort in de zorg?

Hoeveel verpleegkundigen per ziekenhuis?

Vooral in instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal verpleegkundigen toe, met ongeveer 7,7 duizend. De ziekenhuizen kenden een groei van 3 duizend verpleegkundigen....Aantal verpleegkundigen toegenomen.
Binnen de zorg (x 1000)Buiten de zorg (x 1000)
2015164,813,6
2016167,414,3
2017171,115,2
10-May-2019

Hoeveel artsen en verpleegkundigen zijn er in Nederland?

Drie keer zoveel verpleegkundigen als artsen
aantal
Verpleegkundigen177,3
Artsen60,7
Fysiotherapeuten31,3
GZ-psychologen14,1
12-May-2017

Hoeveel verpleegkundigen zijn er?

Gegevens in een tabel
BeroepsgroepAantallen
Psychotherapeuten5441
Tandartsen12380
Verloskundigen4940
Verpleegkundigen214859

Hoeveel ziekenhuispersoneel in Belgie?

Hoeveel personeelsleden zijn er in elke functie per soort ziekenhuis? In 2016 werkten er in totaal 98.027 personen in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. In de algemene ziekenhuizen werken de meeste ziekenhuiswerknemers: 76,5% of 74.991. Universitaire ziekenhuizen geven werk aan 16.699 personen.

Hoeveel patiënten op 1 verpleegkundige?

Gemiddeld staat elke verpleegkundige in voor 9,4 patiënten.

Hoeveel werknemers in de zorg?

In Nederland werkten in 2020 circa 1,4 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn.

Hoeveel zorgpersoneel België?

In 2020 zijn er 47.808 artsen, 152.067 verpleegkundigen en 109.534 zorgkundigen die in België wonen, er actief zijn en gemachtigd zijn om op het Belgisch grondgebied hun beroep uit te oefenen. Ze kunnen verschillende jobs combineren, met name in andere sectoren.

Hoeveel mensen te kort in de zorg?

De verpleeghuizen krijgen het naar verwachting nog pittiger met een tekort aan 51.900 mensen. In de loop van dit jaar verwachten de onderzoekers van ABF Research dat het huidige tekort al zal oplopen naar 49.000 mensen.