Inhoudsopgave:

 1. Wat zegt de beroepscode over intimiteit?
 2. Wat is seksueel functioneren?
 3. Welke technologische hulpmiddelen kun je inzetten bij mensen die last hebben van grensoverschrijdend gedrag?
 4. Wat zegt de beroepscode over het uitvoeren van voorbehouden handelingen?
 5. Wat zegt de beroepscode over het uitvoeren van voorbehouden en of risicovolle handelingen door de verpleegkundige?
 6. Wat zijn seksuele disfuncties?
 7. Wat kun je doen tegen grensoverschrijdend gedrag?
 8. Wat moet je doen bij grensoverschrijdend gedrag in de zorg?
 9. Wat zegt de beroepscode over het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en of voorbehouden handelingen door de verzorgende IG?
 10. Wat zegt de Wet BIG over risicovolle handelingen?
 11. Welke voorbehouden handelingen mag een verpleegkundige uitvoeren?

Wat zegt de beroepscode over intimiteit?

- Als verpleegkundige of verzorgende verricht je geen seksuele handelingen bij de zorgvrager. - Als verpleegkundige of verzorgende geef je aan de zorgvrager op een bij zijn begripsvermogen passende manier aan dat zijn seksuele toespelingen en/of handelingen niet op zijn plaats zijn.

Wat is seksueel functioneren?

Seksueel functioneren is ten dele afhankelijk van psychologische processen die betrokken zijn bij seksuele opwinding en respons. Onder deze processen vallen emoties en zelf-percepties (cognities) omtrent de seksuele respons.

Welke technologische hulpmiddelen kun je inzetten bij mensen die last hebben van grensoverschrijdend gedrag?

Andere technologische hulpmiddelen Denk eens aan een robotkat of -hond of andere elektronische dieren. Het aaien van een dergelijk dier kan een heel rustgevend effect hebben. Er zijn ook wel middelen ter beschikking die een handdruk van iemand kunnen nabootsen zoals de Frebble.

Wat zegt de beroepscode over het uitvoeren van voorbehouden handelingen?

De Beroepscode is een leidraad voor je handelen als professional. Hij geeft je aanknopingspunten om te bepalen hoe je je in je beroepsuitoefening als professional gedraagt. De code biedt je ook handvatten om in complexe situaties een weloverwogen afweging te maken over wat goede zorg in deze situatie vraagt.

Wat zegt de beroepscode over het uitvoeren van voorbehouden en of risicovolle handelingen door de verpleegkundige?

Wie voorbehouden handelingen uitvoert, moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet diegene bekwaam zijn. Dat wil zeggen dat diegene voldoende kennis en vaardigheid heeft om de handeling uit te voeren. Anders ontstaan onverantwoorde risico's voor de gezondheid van de patiënt.

Wat zijn seksuele disfuncties?

Seksuele disfuncties zijn stoornissen die het vermogen om seksueel actief te zijn of seksueel plezier te ervaren belemmeren.

Wat kun je doen tegen grensoverschrijdend gedrag?

8 tips om grensoverschrijdend gedrag te verminderen
 • Bedenk dat grensoverschrijdend gedrag in veel vormen voorkomt. ...
 • Grensoverschrijdend gedrag kan overal voor komen. ...
 • Zorg voor een open werksfeer. ...
 • Luister naar mensen met een beperking. ...
 • Ken de risico's. ...
 • Verminder machtsverschillen. ...
 • Ga het gesprek aan.

Wat moet je doen bij grensoverschrijdend gedrag in de zorg?

8 belangrijke tips bij grensoverschrijdend gedrag
 1. Erken dat mensen met een beperking risico's lopen. ...
 2. Realiseer u dat grensoverschrijdend gedrag in veel vormen voorkomt. ...
 3. Grensoverschrijdend gedrag kan overal voorkomen. ...
 4. Zorg voor een open klimaat. ...
 5. Luister naar mensen met een beperking. ...
 6. Ken de risico's.

Wat zegt de beroepscode over het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en of voorbehouden handelingen door de verzorgende IG?

De Beroepscode is een leidraad voor je handelen als professional. Hij geeft je aanknopingspunten om te bepalen hoe je je in je beroepsuitoefening als professional gedraagt. De code biedt je ook handvatten om in complexe situaties een weloverwogen afweging te maken over wat goede zorg in deze situatie vraagt.

Wat zegt de Wet BIG over risicovolle handelingen?

In de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen. Een arts mag met inachtneming van bepaalde voorwaarden, aan een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld verpleegkundige of verzorgende) opdracht geven via een uitvoeringsverzoek, een voorbehouden handeling te verrichten.

Welke voorbehouden handelingen mag een verpleegkundige uitvoeren?

Verpleegkundigen mogen binnen hun deskundigheidsgebied functioneel zelfstandig catheterisaties van de blaas bij volwassenen verrichten. Ook mogen zij een maagsonde of infuus inbrengen.