Inhoudsopgave:

  1. Hoe schrijf je getallen in woorden?
  2. Hoe schrijf je 34 miljoen in cijfers?
  3. Hoe schrijf ik 2021 voluit?
  4. Hoe schrijf je duizend euro?
  5. Hoe schrijf je 1000 euro?
  6. Is het ene?
  7. Hoe schrijf je nummer 1?

Hoe schrijf je getallen in woorden?

Er is geen harde regel voor het schrijven van getallen in cijfers of letters. De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers.

Hoe schrijf je 34 miljoen in cijfers?

Een miljoen is een 1 met 6 nullen: 1.000.000; in totaal dus 7 cijfers. Een miljard is 1000 miljoen, dus een 1 met 9 nullen: 1.000.000.000; in totaal dus 10 cijfers.

Hoe schrijf ik 2021 voluit?

Jaartallen volgen dezelfde regels voor aaneenschrijven als gewone telwoorden. Correct is dus vijftienhonderd(en)zes, negentienhonderddrieënnegentig en tweeduizend (en) vier.

Hoe schrijf je duizend euro?

Getallen in woorden worden zo veel mogelijk aan elkaar geschreven. Na duizend komt een spatie. Miljoen, miljard, biljoen, enz.

Hoe schrijf je 1000 euro?

Kilo-euro, oftewel '1000 euro', kan verkort worden weergegeven met de hoofdletter K. 100K bijvoorbeeld staat voor '100.000 euro'. Het woord euro (of het symbool €) kan ook toegevoegd worden. De juiste schrijfwijzen zijn dan 100K euro en € 100K.

Is het ene?

1een (hoofdtelwoord) 11: twee in één de beide genoemde zaken tegelijk; alles in één al het genoemde of bedoelde tegelijk 2een (de; v(m); meervoud: enen) 1het cijfer (1): een een voor geschiedenis 3een (onbepaald voornaamwoord) 1een zekere: een van mijn vrienden; één voor één telkens een enkele persoon of zaak 4een ( ...

Hoe schrijf je nummer 1?

Schrijf het woord als getal.
één1
twee2
drie3
vier4
vijf5