Inhoudsopgave:

 1. Wat is numerieke intelligentie?
 2. Wat zijn numerieke vaardigheden?
 3. Wat is numerieke aanleg?
 4. Wat is numeriek vermogen?
 5. Wat is numeriek kritisch denken?
 6. Wat is Disharmonische intelligentie?
 7. Wat is verbale aanleg?
 8. Wat is cijfermatig redeneervermogen?
 9. Wat betekent Disharmonische ontwikkeling?
 10. Hoe om te gaan met Disharmonisch Intelligentieprofiel?
 11. Wat is verbaal denken?

Wat is numerieke intelligentie?

Numerieke intelligentie gaat over het kunnen lezen en begrijpen van informatie die je in cijfers wordt aangeboden. Deze cijfers worden meestal in de vorm van grafieken en tabellen gepresenteerd. Numerieke intelligentie helpt je om te weten welke conclusies je wel en niet uit een grafiek of tabel kunt trekken.

Wat zijn numerieke vaardigheden?

In een Numeriek Redeneren test worden cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen. De kandidaat krijgt een tabel of grafiek te zien waar vervolgens een vraag over gesteld wordt. Dit kunnen rekenkundige vragen of inhoudelijke vragen zijn.

Wat is numerieke aanleg?

In een numerieke redeneertest moet u vragen beantwoorden door gebruik te maken van feiten en cijfers in statistische tabellen. Bij elke vraag krijgt u doorgaans een aantal opties waaruit u kunt kiezen. In alle gevallen is er slechts één juist antwoord. Gebruik indien nodig kladpapier en/of een rekenmachine.

Wat is numeriek vermogen?

Een numerieke redeneertest bepaalt je vermogen om getallen te gebruiken. Het examen heeft betrekking op onderwerpen zoals financiële analyse, data-interpretatie, percentages, ratio's, cijferreeksen en meer.

Wat is numeriek kritisch denken?

Numeriek redeneren is een test waarbij je numerieke informatie krijgt gepresenteerd in grafieken of tabellen. Hier worden vragen over gesteld. Aan jou de taak om deze vraag zo snel en secuur mogelijk uit de informatie te halen.

Wat is Disharmonische intelligentie?

Men spreekt van een disharmonisch profiel wanneer het verbale IQ (dat betreft taalkundigheid en de mate van communicatie die je beheerst) van iemand sterk verschilt met het performale IQ (dat betreft de capaciteit om kennis toe te passen, de mate van ruimtelijk inzicht en de manier waarop je je gedraagt).

Wat is verbale aanleg?

In de HFMtalentindex Verbale Aanleg Test wordt de verbale intelligentie van de kandidaat en het vermogen om relaties tussen woorden te kunnen leggen getest. Dit wordt gedaan door middel van analogieën. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben.

Wat is cijfermatig redeneervermogen?

Om het cijfermatig redeneervermogen te meten wordt meestal een test met cijferreeksen afgenomen. Bij deze test is het de bedoeling dat het ontbrekende getal wordt gevonden. Dit getal kan kan worden gevonden door de relatie in de voorgaande reeks te herkennen en toe te passen om zo het laatste getal te vinden.

Wat betekent Disharmonische ontwikkeling?

Disharmonie laat zien dat kinderen in ontwikkeling sterke en zwakke kanten in hun aanlegprofiel hebben. Er is sprake van een disharmonisch profiel wanneer er significante verschillen bestaan tussen de verbale en de performale intelligentie. ... Het wordt ook wel aangeduid met de term 'verbaal/performaal kloof'.

Hoe om te gaan met Disharmonisch Intelligentieprofiel?

Houd de aandacht bij het kind Onderschat daarom niet het profiel en de kenmerken waar het kind mee te maken heeft. Het hoeft geen slecht beeld te geven van hoe ver het kind het uiteindelijk kan maken in het leven.

Wat is verbaal denken?

Bij het onderdeel Verbaal Redeneren (ook wel deductief redeneren) van je capaciteitentest, wordt getest hoe vaardig je bent in het lezen, analyseren en interpreteren van tekst. De vraag bestaat telkens uit een tekstfragment en een (of meerdere) stelling(en).