Inhoudsopgave:

  1. Wat is aaneenschrijven?
  2. Wat is Werkwoordstijl?
  3. Welke woorden mag je aan elkaar schrijven?
  4. Welke werkwoorden schrijf je aan elkaar?
  5. Wat is een Tangconstructie?
  6. Wat is de Naamwoordstijl?
  7. Hoe schrijf je twee woorden aan elkaar?
  8. Hoe weet je of je iets aan elkaar moet schrijven?

Wat is aaneenschrijven?

Het is een lastige taalkwestie die leidt tot veel vragen van taalgebruikers. Dit zijn de regels voor het aaneenschrijven van woorden. ... Dit zijn gecombineerde woorden die bestaan uit andere woorden die ook los kunnen voorkomen. Zo kun je het woord tekstschrijver vormen door tekst en schrijver aan elkaar te plakken.

Wat is Werkwoordstijl?

Een stijl waarbij in één tekst veel zinnen met werkwoorden worden gebruikt, wordt, om het contrast aan te duiden met naamwoordstijl, 'werkwoordstijl' genoemd.

Welke woorden mag je aan elkaar schrijven?

HOOFDREGEL: Schrijf samenstellingen en afleidingen aaneen. Een samenstelling kan zelf ook weer het linker- of rechterdeel van een nieuwe samenstelling zijn (keukentafelgesprek, designkeukentafel). Een afleiding is een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels (onschuldig).

Welke werkwoorden schrijf je aan elkaar?

Een samengesteld werkwoord is een werkwoord dat is opgebouwd uit twee delen die ook als losse woorden voorkomen. Meestal is het tweede deel een werkwoord en het eerste een bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord: overdrijven, hardlopen, huishouden.

Wat is een Tangconstructie?

Zinnen bevatten een tangconstructie als woorden die grammaticaal bij elkaar horen, van elkaar gescheiden worden door andere woorden. Zulke constructies zijn heel gewoon in het Nederlands.

Wat is de Naamwoordstijl?

Naamwoordstijl is een schrijfstijl met te veel zelfstandige naamwoorden op plaatsen waar ook een vervoegd werkwoord zou kunnen staan. Het gaat dan vooral om zelfstandige naamwoorden die rechtstreeks van werkwoorden zijn afgeleid, zoals: betoog, gebruik, herstel, ontwerp (de stam van het werkwoord)

Hoe schrijf je twee woorden aan elkaar?

Samenstellingen van twee of meer woorden schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Een samenstelling is een woord dat is opgebouwd uit twee of meer woorden die ieder zelfstandig kunnen voorkomen.

Hoe weet je of je iets aan elkaar moet schrijven?

HOOFDREGEL: Schrijf een spatie tussen de woorden van een woordgroep. Een woordgroep is een opeenvolging van woorden die bij elkaar horen, maar niet samen één woord vormen. 2. HOOFDREGEL: Schrijf samenstellingen en afleidingen aaneen.