Inhoudsopgave:

  1. Wat heeft Mendel uitgevonden?
  2. Wie wordt Devader van de genetica genoemd?
  3. Wat is een Monohybride kruising?
  4. Hoe maak je een Monohybride kruising?
  5. Wat is genetica of erfelijkheidsleer voor wetenschap?
  6. Wat betekent Monohybride kruising?
  7. Wat is het verschil tussen Monohybride en Dihybride?

Wat heeft Mendel uitgevonden?

De wetten van Mendel zijn wetten die overerving van erfelijke eigenschappen beschrijven. Deze wetten werden het eerst ontdekt door de Moravisch-Oostenrijkse monnik Gregor Mendel (), maar daarna vergeten en pas rond 1900 herontdekt. De wetten vormen de grondslag van de klassieke genetica (erfelijkheidsleer).

Wie wordt Devader van de genetica genoemd?

Gregor Mendel Gregor Mendel werd op onder de naam Johann Mendel geboren in Heinzendorf, een plaatsje in het toenmalige Oostenrijks Silezië. In 1843 trad hij in in het augustijnenklooster in Brünn (het huidige Brno).

Wat is een Monohybride kruising?

monohybride kruising = Kruising waarbij wordt gelet op één eigenschap, waarbij één allelenpaar is betrokken.

Hoe maak je een Monohybride kruising?

Bij monohybride kruisingsvraagstukken kijken we naar de overerving van één erfelijke eigenschap van ouders naar kind. Als je de genotypen van de ouders weet, dan kan je vervolgens makkelijk bepalen welke allelen in de gameten terecht kunnen komen.

Wat is genetica of erfelijkheidsleer voor wetenschap?

[Fr. génétique, van Gr. genesis, z.a.] erfelijkheidsleer, het onderdeel van de biologische wetenschap dat de wetten en de stoffelijke basis van overerving en variabiliteit onderzoekt.

Wat betekent Monohybride kruising?

een kruising waarbij één paar eigenschappen beschouwd wordt (bv. bij de erwt: hoog-laag). Mendel kruiste bij erwten hoog X laag en laag X hoog.

Wat is het verschil tussen Monohybride en Dihybride?

Bij een monohybride kruising wordt alleen naar de allelen van één eigenschap gekeken. Bij een dihybride kruising wordt naar de allelen van twee eigenschappen gekeken. Bij een dihybride kruising is het van belang om te weten of de genen voor deze eigenschappen zich op hetzelfde of op verschillende chromosomen bevinden.