Inhoudsopgave:

 1. Hoe maak je de beste aantekeningen?
 2. Wat is het nut van aantekeningen maken?
 3. Hoe aantekeningen maken hoorcollege?
 4. Hoe werkt een digitaal notitieblok?
 5. Hoe werkt de Cornell methode?
 6. Wat is een Cornell schema?
 7. Wat is een ander woord voor aantekening?
 8. Wat is een aantekening?
 9. Hoe bereid je een hoorcollege voor?
 10. Hoe werkt reMarkable?
 11. Hoe maak je een Cornell samenvatting?
 12. Wat is een Cornell samenvatting?
 13. Hoe maak je een Cornell schema?
 14. Wat is hetzelfde als een aantekening?

Hoe maak je de beste aantekeningen?

Aantekeningen maken: 8 tips
 1. Maak aantekeningen!
 2. Niet alles letterlijk overschrijven.
 3. Schrijf de belangrijkste punten op: gebruik steekwoorden.
 4. Stel vragen.
 5. Gebruik afkortingen, symbolen, tekeningen, tabellen en diagrammen.
 6. Schrijf op een manier die duidelijk is voor jezelf.
 7. Probeer de Cornell methode.

Wat is het nut van aantekeningen maken?

Leren door te noteren Door leerlingen notities te laten maken doe je een beroep op het stimuleren van cognitieve vaardigheden: je herhaalt, verdiept en structureert lesstof, zodat leerlingen verbanden gaan zien en zaken gaan herkennen. Je kunt aantekeningen maken zien als een leerstrategie.

Hoe aantekeningen maken hoorcollege?

Aantekeningen maken met pen en papier
 1. Onderzoek heeft bewezen dat je stof beter tot je neemt en dus beter onthoudt wanneer je het met de hand schrijft.
 2. Je schrijft de stof korter en bondiger op als je aantekeningen maakt met pen en papier; je filtert automatisch al de belangrijke en minder belangrijke informatie.
30-Sept-2020

Hoe werkt een digitaal notitieblok?

Digitaal kladblok biedt overal toegang Alle aantekeningen die je bijvoorbeeld vastlegt in OneNote worden gesynchroniseerd met de cloud. Zo zijn ze toegankelijk op alle apparaten waar de app op geïnstalleerd staat. Dus niet alleen op je laptop of smartphone, maar ook op een tablet of smartwatch.

Hoe werkt de Cornell methode?

Bij de Cornell Methode maken leerlingen overzichtelijk aantekeningen. Daarnaast moeten ze actief informatie uit het geheugen ophalen, waardoor de verbindingen tussen de neuronen (hersencellen) sterker wordt. Daarnaast is deze manier van samenvatten makkelijk na te lezen en het is mooie manier om jezelf te overhoren.

Wat is een Cornell schema?

De Cornell methode is een effectieve manier van aantekeningen maken, onthouden en leren. Uit onderzoek blijkt dat de Cornell methode leerlingen stimuleert om aantekeningen in hun eigen woorden te schrijven. We hebben namelijk een zogeheten sensorisch geheugen, waarin zintuiglijke informatie maar kort blijft hangen.

Wat is een ander woord voor aantekening?

aantekening, commentaar, kanttekening, marginalia, notitie, voetnoot. aanmerking (zn) : aantekening, bemerking, beschouwing, constatering, opmerking.

Wat is een aantekening?

Een aantekening is een geschrift, houdende een losse notitie ter ondersteuning van het geheugen of ter vastlegging van bepaalde gegevens. Een verouderde term voor aantekening is memorie.

Hoe bereid je een hoorcollege voor?

7x handige hoorcollege tips
 1. Maak notities. Je denkt misschien dat je alles wel kunt onthouden wat er wordt verteld tijdens het hoorcollege, maar even later ben je het allemaal weer vergeten. ...
 2. Maak een samenvatting. ...
 3. Bereid je hoorcollege voor. ...
 4. Stel vragen. ...
 5. Smartphone weg. ...
 6. Blijf niet thuis. ...
 7. Ga vooraan zitten.
05-Jan-2015

Hoe werkt reMarkable?

De reMarkable 2 wordt gepresenteerd als digitaal papier, al schrijf je in werkelijkheid net als bij alle tablets op een glazen plaat. Om je het gevoel te geven dat je op papier schrijft, bootst het scherm het geluid van over papier krassend schrijfgereedschap na.

Hoe maak je een Cornell samenvatting?

Hoe werkt de methode?
 1. ONDERWERPVELD. Gebruik het grootste veld voor aantekeningen en / of tekeningetjes.
 2. DE KOLOM MET DE NOTITIES. – Maak zo kort mogelijke notities. – Gebruik afkortingen. ...
 3. DE KOLOM MET BELANGRIJKE DINGEN. – Noteer de sleutelwoorden. – Noteer de belangrijkste punten kort en krachtig. ...
 4. DE SAMENVATTING.
29-Dec-2015

Wat is een Cornell samenvatting?

Met de Cornellmethode leren leerlingen hun notities gestructureerd samenvatten. Links schrijven ze de begrippen, rechts de uitleg. Het is belangrijk dat ze deze samenvatting ook echt inzetten. Bijvoorbeeld door de uitleg af te dekken en te vertellen wat ze over het begrip weten.

Hoe maak je een Cornell schema?

Hoe werkt de methode?
 1. ONDERWERPVELD. Gebruik het grootste veld voor aantekeningen en / of tekeningetjes.
 2. DE KOLOM MET DE NOTITIES. – Maak zo kort mogelijke notities. – Gebruik afkortingen. ...
 3. DE KOLOM MET BELANGRIJKE DINGEN. – Noteer de sleutelwoorden. – Noteer de belangrijkste punten kort en krachtig. ...
 4. DE SAMENVATTING.
29-Dec-2015

Wat is hetzelfde als een aantekening?

aantekening (zn): krabbel, nota, notitie. aantekening (zn): annotatie, noot.