Inhoudsopgave:

  1. Wat is een ander woord voor sociaal?
  2. Welke woorden passen bij asociaal?
  3. Wat is de definitie van sociaal?
  4. Wat is asociaal gedrag voorbeeld?
  5. Hoe om te gaan met asociale buren?
  6. Wat betekend optimistisch zijn?
  7. Wat is een andere woord voor Enthousiast?
  8. Wat is een sociaal doel?
  9. Waaruit blijkt dat je gedisciplineerd bent?

Wat is een ander woord voor sociaal?

als synoniem van een ander trefwoord: menselijk (bn) : sociaal, sociabel.

Welke woorden passen bij asociaal?

asociaal (bn): lomp, onaangepast, onbeschaafd. asociaal (bn): onmaatschappelijk.

Wat is de definitie van sociaal?

betrekking hebbend op de menselijke samenleving. geneigd om in groepen te leven. gevoel hebbend voor de nood van de medeleden van de samenleving.

Wat is asociaal gedrag voorbeeld?

niet sociaal, is iemand die door zijn gedrag de gemeenschap voortdurend verstoort of in gevaar brengt. Hij kan of wil zich niet aanpassen. B.v. iemand die niet wil werken, een dronkaard.

Hoe om te gaan met asociale buren?

Het beste antwoord. Je kunt proberen te praten (levert met echt asociale buren niks op) Je kunt proberen iemand te laten bemiddelen (woningbouwvereniging, wijkagent) - levert meestal ook weinig op Je kunt als de sodemieter je eigen huis proberen te verkopen of een nieuwe huurwoning aan te vragen.

Wat betekend optimistisch zijn?

optimistisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: op-ti-mis-ties 1. geneigd om alles positief te bekijken ♢ ik ben optimistisch over de afloop Bijvoeglijk naamwoord: op-ti-mis-ties ... is optimistischer dan ......

Wat is een andere woord voor Enthousiast?

geestdriftig. als synoniem van een ander trefwoord: vurig (bn) : dol, driftig, enthousiast, fervent, geestdriftig, gepassioneerd, hartstochtelijk, hevig, hitsig, ijverig, innig, intens, levendig, onstuimig, temperamentvol, verlangend, wild.

Wat is een sociaal doel?

Sociaal ondernemen is ondernemen voor het behalen van een maatschappelijk of duurzaam impactdoel. De bestaansreden van de onderneming is het positieve verschil dat de organisatie in de wereld teweeg wilt brengen. De manier waarop het doel bereikt wordt is door te ondernemen.

Waaruit blijkt dat je gedisciplineerd bent?

Gedisciplineerd gedrag Wanneer je discipline hebt: voer je geen handelingen uit die in strijd zijn met regelgeving of procedures. ben je geïnformeerd over regels en interne afspraken. zoek je de grens niet onnodig op van de regelgeving.