Inhoudsopgave:

  1. Wat is formele en informele sociale controle?
  2. Wat is informele positieve sanctie?
  3. Wat wordt verstaan onder leefbaarheid?
  4. Wat betekent sociale sancties?
  5. Wat zijn informele regels?
  6. Wat is een socialiserende instituties?
  7. Wat is een sterke cohesie?

Wat is formele en informele sociale controle?

Informele sociale controle vindt plaats wanneer mensen niet expliciet bezig zijn met het controleren van de ander, maar onbewust bezig zijn met de zorg voor elkaar, letten op en corrigeren van elkaar. Formele controle wordt uitgeoefend door mensen die dat als specifieke taak hebben.

Wat is informele positieve sanctie?

-> Formele negatieve sanctie: zoals strafwerk, een boete of gevangenisstraf -> Informele positieve sanctie: zoals een compliment, een fooi, een applaus. -> Informele negatieve sanctie: zoals een kind dat naar de kamer word gestuurd, of een popgroep uitfluiten, of NEC uitfluiten.

Wat wordt verstaan onder leefbaarheid?

Leefbaarheid gaat over de mate waarin een buurt, wijk, dorp of ander gebied aantrekkelijk en/of geschikt is om te wonen of werken. Het begrip kent vele omschrijvingen en is dan ook een containerbegrip. Dat komt ook omdat leefbaarheid sterk subjectief is.

Wat betekent sociale sancties?

Een sociale sanctie is een middel tot sociale controle of machtsuitoefening in de vorm van beloning (positieve sociale sanctie) of straf (negatieve sociale sanctie).

Wat zijn informele regels?

Iets is informeel als het niet voldoet aan speciale regels. Informeel is het tegenovergestelde van formeel. Informeel betekent dat het niet-officieel is.

Wat is een socialiserende instituties?

Mensen die van invloed zijn op het socialisatieproces. Bijvoorbeeld: Familie en vrienden, maar ook organisaties, media en de overheid zijn socialiserende instituties.

Wat is een sterke cohesie?

Sterke saamhorigheid (wij-gevoel) tussen groepsleden.