Inhoudsopgave:

 1. Wat is het verschil tussen uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders?
 2. Wat is een monistisch bestuur?
 3. Hoe is de aansprakelijkheid van toezichthouders niet uitvoerend bestuurders geregeld bij een one Tierboard?
 4. Wat is een two tier board?
 5. Wat is een niet uitvoerend directeur?
 6. Wie kiest raad van bestuur?
 7. Wat betekent ontstentenis of belet?
 8. Wat betekent non executive?
 9. Wat is de board van een bedrijf?
 10. Wat is uitvoerend directeur?
 11. Wat houdt managing director in?
 12. Wie stelt raad van bestuur aan?
 13. Wie benoemt een bestuurder?
 14. Wat is een belet?

Wat is het verschil tussen uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders?

Besluiten van het bestuur worden in beginsel door het bestuur als geheel genomen. De niet uitvoerende bestuurders zijn volwaardig lid van het bestuur. De niet uitvoerende bestuurders nemen deel aan en zijn naast de uitvoerende bestuurders direct verantwoordelijk voor de besluitvorming over de algemene beleidslijnen.

Wat is een monistisch bestuur?

Bij een monistisch bestuursmodel zitten zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders in het bestuursorgaan. Dit noemen we een one-tier board. Er is geen aparte raad van commissarissen. De toezichthouders maken deel uit van het bestuur.

Hoe is de aansprakelijkheid van toezichthouders niet uitvoerend bestuurders geregeld bij een one Tierboard?

In een one tier board zijn de uitvoerende bestuurders het dagelijks bestuur van een vennootschap. De niet-uitvoerende bestuurders zijn echter wel degelijk bestuurder. Daarom gelden voor beide soorten bestuurders dezelfde regels voor wat betreft aansprakelijkheid.

Wat is een two tier board?

Met een two-tier board (dualistisch bestuursmodel) is er een scheiding tussen directie en toezichthouders. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf. Een aparte raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur.

Wat is een niet uitvoerend directeur?

De niet-uitvoerende bestuurder dient niet alleen toezicht te houden op de uitvoerende bestuurders, maar ook op de andere niet-uitvoerende bestuurders. Daarnaast staan de niet-uitvoerende bestuurders de uitvoerende bestuurders met advies bij.

Wie kiest raad van bestuur?

De benoeming van uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij op de vennootschap het volledige structuurregime van toepassing is.

Wat betekent ontstentenis of belet?

Bij ontstentenis is de bestuurder niet langer in functie (gedefungeerd). De oorzaak hiervan kan verschillen van overlijden tot ontslag of aftreden. Er is bij ontstentenis dus een vacature voor de bestuursfunctie. Belet ziet op de tijdelijke onmogelijkheid van een bestuurder om zijn functie uit te oefenen.

Wat betekent non executive?

Een two tier board wordt aangeduid als een raad van bestuur en een raad van commissarissen. De non executive directors hebben een toezichthoudende verantwoordelijkheid binnen de board of directors. De non executive directors houden toezicht op de executive directors vanuit één en dezelfde board.

Wat is de board van een bedrijf?

Het bestuursorgaan (oude naam: raad van bestuur of RvB, Engelse benaming: Board of Directors) is het hoogste leidinggevende orgaan van een op winst gerichte organisatie (bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap) of van een non-profitorganisatie (bijvoorbeeld een museum, een bibliotheek of een ...

Wat is uitvoerend directeur?

De uitvoerend directeur, soms ook executive director genoemd, is verantwoordelijk voor het aansturen van alle processen die te maken hebben met het ondernemingsbeleid van een bedrijf.

Wat houdt managing director in?

Een managing director is een eindverantwoordelijke voor een onderneming, een werkmaatschappij binnen een groep, of een grote divisie van een conglomeraat. Volgens de gangbare definitie van Van Dale is een directeur "iemand die aan het hoofd staat van een bedrijf of instelling".

Wie stelt raad van bestuur aan?

De benoeming van uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij op de vennootschap het volledige structuurregime van toepassing is.

Wie benoemt een bestuurder?

1 Benoeming van bestuurders bij oprichting De eerste bestuurders worden benoemd bij de akte van oprichting. Nadien worden de bestuurders benoemd door het bevoegde orgaan. Als een bestuurder ook deelneemt in het kapitaal, zal hij ook de akte van oprichting dienen te ondertekenen en wordt hij ook partij bij de akte.

Wat is een belet?

o., verhindering; belemmering; in vaste verbindingen: belet krijgen, niet ontvangen kunnen worden; belet hebben, niet kunnen ontvangen; belet (laten) vragen, vragen of men ontvangen kan worden; belet geven, zeggen dat men nu geen bezoek kan ontvangen.