Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent niet plausibel?
  2. Wat is een plausibele waarde?
  3. Wat is stroef?
  4. Wat is de betekenis van schrijnend?
  5. Wat is een puritein?
  6. Wat is kruim?
  7. Wat betekent schrijnende beelden?
  8. Wat is gecorrumpeerd?

Wat betekent niet plausibel?

[Lat.], bn., aannemelijk, instemming verdienend, geloofwaardig klinkend: dat klinkt niet zeer plausibele redenen.

Wat is een plausibele waarde?

Iets wat mogelijk, aannemelijk of geloofwaardig wordt geacht. Plausibiliteit is een erg subjectieve eigenschap. Er wordt namelijk geoordeeld of een situatie of gebeurtenis waarover niet alle feiten gekend zijn, in werkelijkheid heeft plaatsgevonden zoals dat wordt voorgesteld of beweerd.

Wat is stroef?

stroef - Bijvoeglijk naamwoord 1. de wrijwingsweerstand van een ruw oppervlak ♢ Bij ijzel is de weg niet stroef meer. 2. moeilijk beweegbaar (verschuifbaar) ♢ Een nieuwe vloer is wel stroef.

Wat is de betekenis van schrijnend?

bn. (-er, -st), wat het gemoed met schurende, brandende pijn aandoet: schrijnende armoede ; schrijnend leed ; schrijnende woorden; een schrijnende herinnering.

Wat is een puritein?

bn. bw., volgens beginselen en leer der Puriteinen; streng godsdienstig; zich niet inlatend met wereldse vermaken; zich houdend aan strenge zedelijke normen.

Wat is kruim?

Kruim v. (-en), kruimel; — fijne afgekookte stukjes aardappel: de aardappels zijn tot kruim gekookt; — het zachte binnenste van het brood: de kruim van het brood; — het fijnste, beste deel van iets, verstand: daar steekt kruim in.

Wat betekent schrijnende beelden?

bn. (-er, -st), wat het gemoed met schurende, brandende pijn aandoet: schrijnende armoede ; schrijnend leed ; schrijnende woorden; een schrijnende herinnering.

Wat is gecorrumpeerd?

Corrumperen definities Vervoegingen: heeft gecorrumpeerd (volt. deelw.) je ertoe brengen om je normen voor fatsoen en eerlijkheid te vervangen door onfatsoenlijke en oneerlijke Vo...