Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn informele normen?
  2. Welke norm hoort bij vriendelijkheid?
  3. Welke norm hoort bij de waarde eerlijkheid?
  4. Wat is een norm bij vrijheid?
  5. Wat is de norm van respect?
  6. Wat zijn morele normen in de zorg?

Wat zijn informele normen?

Informele normen zijn regels die niet schriftelijk zijn vastgelegd maar die te maken hebben met welk gedrag binnen een bepaalde groep wel of niet geaccepteerd wordt. Je zou de informele normen ook de 'ongeschreven wetten' kunnen noemen.

Welke norm hoort bij vriendelijkheid?

Norm: Als iemand je helpt met iets, bedank je die persoon. Norm: Je houdt de deur open voor degene achter je. Norm: Wanneer je je kind ziet of je partner, kus of knuffel je die. Norm: Wanneer je aan het werk bent, ga je niet urenlang privé bellen.

Welke norm hoort bij de waarde eerlijkheid?

Bij de waarde eerlijkheid kun je bijvoorbeeld de norm bedenken dat je niet moet liegen. Normen kunnen positief of negatief geformuleerd worden. Positief zijn dingen die je juist wel moet doen, terwijl negatief gaat over dingen die je niet mag doen.

Wat is een norm bij vrijheid?

Een waarde wordt vaak omschreven in één woord. Bekende waarden zijn: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, respect en tolerantie. NORMEN zijn gedragsregels. Normen zijn dus concrete regels waar je de ander (of jezelf) op kunt afrekenen.

Wat is de norm van respect?

Respect betonen aan iemand of iets houdt in, dat je op generlei wijze kwetsend optreedt en schade toebrengt, maar de ander of je omgeving in zijn of haar waarde laat. Het respect pleegt men te formuleren in uitspraken die aangeven wat je in ieder geval niet doet.

Wat zijn morele normen in de zorg?

Morele waarden in de gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld eerlijkheid, weldoen, vertrouwen, privacy, respect voor autonomie, niet-schaden en rechtvaardigheid. Morele waarden vormen de fundamenten van de morele normen.