Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent nominaal salaris?
  2. Hoe bereken je het reële loon?
  3. Welk proces leidt tot prijs en loonstijgingen en waardering van het geld?
  4. Wat is een reële loonstijging?
  5. Hoe bereken je de consumentenprijsindex?
  6. Welk proces lijkt op prijzen loonstijgingen en waardedaling van het geld?
  7. Wat is de oorzaak van deflatie?
  8. Wat is reële verandering?
  9. Wat bedoelen we met een nominale maat?

Wat betekent nominaal salaris?

Het nominaal inkomen is het inkomen dat je verdient in euro's. Wanneer er ook rekening wordt gehouden met inflatie spreken we van het reëel inkomen. Het reëel inkomen geeft dus eigenlijk ook je koopkracht aan.

Hoe bereken je het reële loon?

echt besteedbare beloning (in koopkracht uitgedrukt) van de productiefactor arbeid. Het reële loon kan uit het nominale loon worden berekend, door deze te delen door het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Welk proces leidt tot prijs en loonstijgingen en waardering van het geld?

Als de vraag naar een product stijgt, leidt dit bij een gelijk aanbod tot een stijging van de prijs. Als de geaggregeerde vraag, de vraag naar alle producten op alle markten in een land, stijgt zal dit leiden tot een stijging van het algemeen prijspeil. Er ontstaat inflatie.

Wat is een reële loonstijging?

Wanneer het nominale inkomen relatief meer stijgt dan de prijzen, dan stijgt het reële inkomen.

Hoe bereken je de consumentenprijsindex?

Stappen om het cpi te berekenen: Vermenigvuldig het indexcijfer van iedere artikelgroep met de bijbehorende wegingsfactor. Tel alle uitkomsten van stap 1 bij elkaar op. Je uitkomst is het consumentenprijsindexcijfer.

Welk proces lijkt op prijzen loonstijgingen en waardedaling van het geld?

Geldillusie is de neiging om naar de nominale waarde van geld te kijken en niet naar de reële waarde. Dit is een illusie, omdat een hoger aantal geldeenheden niet per se betekent dat je er ook meer mee kunt kopen. Deze 'vreemde' situatie doet zich voor als de prijzen sneller zijn gestegen dan de waarde van het geld.

Wat is de oorzaak van deflatie?

Deflatie kan het gevolg zijn van een lage vraag naar goederen en diensten. Dit dwingt bedrijven om hun producten tegen lagere prijzen te verkopen. Ook een daling in het consumentenvertrouwen, waardoor consumenten minder besteden, kan tot gevolg hebben dat bedrijven hun prijzen verlagen om meer te verkopen.

Wat is reële verandering?

Wanneer je loon stijgt ben je natuurlijk blij, je gaat meer verdienen en je gaat er vanuit dat je meer kan gaan kopen en je koopkracht stijgt. Echter hoeft dit niet altijd zo te zijn, niet alleen je loon kan stijgen, de prijzen van producten kunnen ook stijgen (inflatie).

Wat bedoelen we met een nominale maat?

Met de nominale maat wordt de afgeronde diameter van een as of een gat aangegeven. Het is niet eenvoudig om een as of een gat op een duizendste millimeter (mm) nauwkeurig te vervaardigen.