Inhoudsopgave:

 1. Welke 3 standen had je in Frankrijk?
 2. Wat is de Franse standenmaatschappij?
 3. Is Nederland een standenmaatschappij?
 4. Hoe is de standenmaatschappij ontstaan?
 5. Wie vestigden het schrikbewind?
 6. Wat zijn de 3 standen?
 7. Wat betekend geestelijkheid?
 8. Wat doet een horige boer?
 9. Hoe eindigde de terreur?
 10. Wat is het verschil tussen standenmaatschappij en klassenmaatschappij?
 11. Wat is de betekenis van adel?
 12. Wat is het verschil tussen een vrije boer en een horige boer?
 13. Hoe werden de onvrije boeren genoemd?

Welke 3 standen had je in Frankrijk?

Standen. In de 18de eeuw kende Frankrijk drie standen: de adel (baronnen, hertogen), de geestelijkheid (de kerk) en de burgerij (Derde Stand). De burgerij klinkt als de gehele bevolking, maar dat viel tegen. Het gewone volk had namelijk helemaal niets te vertellen.

Wat is de Franse standenmaatschappij?

Frankrijk was in die tijd een standenmaatschappij. Er waren drie standen de eerste stand was de geestelijkheid, de tweede stand was de adel en de derde stand waren de boeren, ambachtslui en burgers. De meeste mensen behoorden tot de derde stand.

Is Nederland een standenmaatschappij?

Standenmaatschappij in de tijd van Steden en Staten . Het is het begin van de 11e eeuw. De tijd van Karel de Grote is voorbij en zijn grote rijk werd opgedeeld in drie delen. Het noordelijke deel waarbij, wat wij nu Nederland noemen, hoorde, maakte sinds 925 deel uit van het Duitse keizerrijk.

Hoe is de standenmaatschappij ontstaan?

Al in de middeleeuwen werd uitgegaan van een driestandenschema van de geestelijkheid als eerste stand, de adel als tweede stand en de boeren als derde stand, waar later ook wel de burgerij onder werd gerekend.

Wie vestigden het schrikbewind?

Wie vestigden dit schrikbewind? De Jacobijnen, een groep radicale burgers onder leiding van Robespierre die vond dat het volk alle macht moest hebben en dat de grond onder de boeren verdeeld moest worde.

Wat zijn de 3 standen?

We onderscheiden over het algemeen drie standen: de geestelijkheid, de adel en de boeren en burgers. Onder de geestelijkheid rekenen we de mensen die in de kerk werkten, zoals monniken, priesters, bisschoppen en nonnen. Er was een constante strijd tussen de geestelijkheid en de adel om de macht.

Wat betekend geestelijkheid?

geestelijkheid - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) de gezamenlijke geestelijken (persoon die, vaak door een bepaalde religieuze wijding, de bevoegdheid heeft gekregen om godsdienstonderricht te geven en/of bepaalde gewijde handelingen te verrichten en/of religieuze bestuursfuncties uit te oefenen) ♢ Met steun...

Wat doet een horige boer?

Horigen waren in de Middeleeuwen de armste mensen. Ze waren het laagste in de maatschappij. Het waren arme boeren en werklieden die een stukje land van een rijke adellijke kasteelheer pachten. Dat gebied mochten zij bewonen, in ruil voor een deel van hun oogst dat zij aan hun landheer afstonden ieder jaar.

Hoe eindigde de terreur?

Hoogtepunt en einde. In de zomer 1794 bereikte de terreur haar dieptepunt. In juni werd een wet aangenomen die rechters alleen nog de keus gaf tussen vrijspraak en de doodstraf.

Wat is het verschil tussen standenmaatschappij en klassenmaatschappij?

In een klassenmaatschappij is reeds een iets grotere sociale mobiliteit mogelijk dan in een standenmaatschappij. Het is m.a.w. mogelijk om je op te werken naar een hogere klasse. Al was dit aanvankelijk nog voor weinigen weggelegd.

Wat is de betekenis van adel?

adel - Zelfstandignaamwoord 1. (adel) bevoorrechte en vaak ook rijke groep personen aan wie een meest erfelijke titel verleend was en aan wie voorheen een bepaald gebiedsdeel in eigendom gegeven was ♢ In die tijd beschouwden velen de adel als een verzameling parasieten. ...

Wat is het verschil tussen een vrije boer en een horige boer?

- vrije boeren moesten meevechten in de oorlog en horigen hoefden dat niet. - de hoeveelheid pacht die men moest betalen: sommigen moesten meer van hun oogst afstaan aan de heer als de ander. - hadden minder domeinen te besturen, maar verdienden wel meer. Ze moesten dan ook weer meer uitgeven.

Hoe werden de onvrije boeren genoemd?

Horigen & 'vrijen' als onderdeel van het hofstelsel Zijn eigen grond werd saalland genoemd, terwijl de omliggende grond – het hoevenland – door halfvrije of horige boeren werd bewoond en bewerkt. Naast de 'halfvrijen' of horigen werkten er op het hoevenland ook vrije boeren of 'vrijen'.