Inhoudsopgave:

  1. Hoe noemen we stoffen die scheikundige reacties versnellen?
  2. Wat voor soort reacties zijn er?
  3. Hoe kan je een chemische reactie stoppen?
  4. Hoe heet de chemische reactie?
  5. Welke stoffen reageren op elkaar?
  6. Hoe kun je een vaste stof sneller oplossen?

Hoe noemen we stoffen die scheikundige reacties versnellen?

Alle scheikundige reacties in plant en dier worden versneld door enzymen. Zonder enzymen staan alle scheikundige reacties in de cellen volledig stil. Hieronder zie je de verbrandingsreactie. De verbrandingsreactie vindt plaats in alle cellen van zowel plant als dier.

Wat voor soort reacties zijn er?

Vormingsreacties, Ontledingsreacties, ionreacties, neerslagreacties, Exotherme reacties, Endotherme reacties, Zuur-base reacties, Redoxreacties, Additie, Substitutie, Hydrolyse, Condensatie, Polymerisatie, enzovoort. Bij vormingsreacties wordt een stof gevormd uit zijn elementen. Meestal zijn vormingsreacties exotherm.

Hoe kan je een chemische reactie stoppen?

Een chemische reactie stopt als een v/d beginstoffen op is. Als er teveel van een stof overblijft dan noem je dat overmaat. Het getal de rechts onder elk symbool staat heet de index. (als dat 1 is kun je die weglaten) De coëfficiënt is het aantal wat je van een molecule moet hebben.

Hoe heet de chemische reactie?

Een chemische reactie is een proces waarbij verbindingen (moleculen) of atomen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen via het vormen dan wel breken van chemische bindingen. Met chemische weg wordt bedoeld dat de chemische identiteit van de verbindingen verloren gaat.

Welke stoffen reageren op elkaar?

Stoffen reageren met elkaar waarbij nieuwe stoffen ontstaan, vaak zonder dat de oude stoffen helemaal verdwijnen overigens. Bijzonder is dat het reageren vooral gebeurt in de ontmoeting, de botsing. Als deeltjes, zoals atomen, ionen en moleculen elkaar ontmoeten is er kans dat ze reageren en iets nieuws opleveren.

Hoe kun je een vaste stof sneller oplossen?

Bij het oplossen van stoffen in worden de vanderwaalsbindingen tussen de moleculen van de stof verbroken. Vervolgens ontstaan er weer vanderwaalsbindingen tussen de moleculen van de stof en van het oplosmiddel. De meeste vaste stoffen lossen makkelijker op als de temperatuur hoger is.