Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn inheemse plantensoorten?
 2. Waarom exoten bestrijden?
 3. Wat betekent inheems en uitheems?
 4. Wat betekent invasieve exoten?
 5. Waarom inheems?
 6. Welke boomsoorten zijn inheems?
 7. Wat betekent uitheemse plant?

Wat zijn inheemse plantensoorten?

Soorten zijn inheems wanneer ze van nature in een bepaald gebied voorkomen. Sommige uitheemse soorten zijn echter al heel lang geleden in een gebied geïntroduceerd. Ze hebben zich spontaan gehandhaafd, voortgeplant en verspreid. Van die soorten zegt men dat ze ingeburgerd zijn.

Waarom exoten bestrijden?

Planten en dieren die van nature niet voorkomen in Nederland of in Europa, kunnen uitgroeien tot een plaag. Deze exoten kunnen een bedreiging vormen voor de natuur en de gezondheid van mensen. Daarom bestrijdt de overheid schadelijke exoten.

Wat betekent inheems en uitheems?

Het verschil tussen een inheemse en een uitheemse soort is helder aan te geven. Voor Nederland is een soort inheems als deze hier van nature voorkomt. Een uitheemse soort (exoot) daarentegen komt van nature niet in Nederland voor, maar elders, bijvoorbeeld in Zuid Europa, de Verenigde Staten of in China.

Wat betekent invasieve exoten?

Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze invasieve exoten. Met ingang van 3 augustus 2016 is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en dieren.

Waarom inheems?

Je kent het woord inheems vast als het gaat over volkeren die van oorsprong in een gebied voorkomen. Maar het woord wordt ook gebruikt voor dieren en planten. Inheems is een biogeografische statusaanduiding, aldus Wikipedia, en betekent dat een soort in nature in het gebied voorkomt.

Welke boomsoorten zijn inheems?

5 populaire inheemse planten en bomen
 • Gelderse roos. De gelderse roos heet officieel Viburnum Opulus en is een mooie struik, die tot wel 4 meter hoog kan worden. ...
 • Wintereik. ...
 • Wilde lijsterbes. ...
 • Tweestijlige meidoorn. ...
 • Ratelpopulier.

Wat betekent uitheemse plant?

Soorten zijn 'uitheems' als zij door menselijk toedoen –bewust of onbewust– buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied zijn geïntroduceerd. Uitheemse soorten worden ook wel 'exoten' genoemd. Deze term is gangbaar bij o.a. terreinbeheerders.