Inhoudsopgave:

  1. Welke posten zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?
  2. Waarom moet ik altijd belasting bijbetalen?
  3. Is het verplicht om samen aangifte te doen?
  4. Welke boetes zijn fiscaal niet aftrekbaar?
  5. Hoeveel moet je verdienen om tweeverdiener te worden?
  6. Waarom te weinig loonheffing ingehouden?
  7. Hoeveel mag je verdienen zonder belasting te betalen?
  8. Hoe vermogen verdelen?
  9. Hoe werkt samen aangifte doen?

Welke posten zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Heeft u in 2021 een opleiding of studie gevolgd voor een (toekomstige) beroep? Dan kunt u hiervoor bepaalde kosten aftrekken bij uw belastingaangifte over 2021, bijvoorbeeld kosten van cursusgeld en leermiddelen. Er geldt een minimaal bedrag van 250 euro. Per 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar.

Waarom moet ik altijd belasting bijbetalen?

Bijvoorbeeld als u: inkomsten hebt waarover u nog geen belasting hebt betaald, zoals bijverdiensten. te weinig loonheffing hebt betaald via uw werkgever. een te laag bedrag hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag.

Is het verplicht om samen aangifte te doen?

Als je geen fiscale partners bent, kun je niet gezamenlijk aangifte doen. Maar samenwonen kan wél gevolgen hebben voor toeslagen of de heffingskorting. De Belastingdienst kijkt namelijk naar jullie gezamenlijke inkomen.

Welke boetes zijn fiscaal niet aftrekbaar?

Het gaat daarbij om verkeersboetes, boetes voor overtredingen van de milieuwetgeving, enz. Ook boetes die de fiscus oplegt, zijn niet aftrekbaar. De fiscus heeft wel altijd de aftrek aanvaard van proportionele boetes op aftrekbare belastingen zoals de verkeersbelasting, de btw en de registratierechten.

Hoeveel moet je verdienen om tweeverdiener te worden?

Het gemiddelde inkomen van een gezin waarvan beide partners kostwinner zijn, komt uit rond de € 6.000 bruto per maand. Gezinnen waarvan maar één partner werkt, verdienen gemiddeld € 4.500 bruto per maand. Maar, deze bedragen gelden specifiek voor huishoudens waarbij de kostwinners tussen de 36-40 jaar oud zijn.

Waarom te weinig loonheffing ingehouden?

Als u te weinig belasting betaalt via de loonheffing, komt dat doordat de belasting over uw totale jaarinkomen hoger is dan de belasting die in totaal op uw loon of uitkeringen is ingehouden. Omdat ons belastingstelsel een oplopend tarief heeft, betaalt u meer belasting als uw inkomen hoger wordt.

Hoeveel mag je verdienen zonder belasting te betalen?

Hoeveel mag je belastingvrij bijverdienen? In 2020 is de grens voor belastingvrij bijverdienen vastgesteld op ongeveer €6500 per jaar. Het maakt daarbij niet uit of je de volledige €6500 in één maand verdient, of verdeeld over het volledige jaar. Het is niet zo dat je onder dit bedrag géén belasting afdraagt.

Hoe vermogen verdelen?

Het is vaak lastig om het vermogen letterlijk door de helft te delen. Daarom moet het vermogen in 'redelijkheid en billijkheid' verdeeld worden. Een andere methode is je ex-partner uitkopen, waardoor de helft van het vermogen afgekocht wordt.

Hoe werkt samen aangifte doen?

Wat is fiscaal partnerschap? U kunt in uw aangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen tussen u en uw fiscale partner. De manier waarop u deze verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die u betaalt of terugkrijgt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is.