Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn cognitieve vaardigheden?
 2. Wat is cognitief leervermogen?
 3. Wat wordt onder cognitieve functies verstaan?
 4. Welke cognitieve vaardigheden?
 5. Wat is het leervermogen?
 6. Welke cognitieve domeinen zijn er?

Wat zijn cognitieve vaardigheden?

Met de term cognitieve functies worden functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken van informatie. Functies zoals waarneming, aandacht, concentratie, geheugen, oriëntatie, taalgebruik en vaardigheden.

Wat is cognitief leervermogen?

Nieuwe informatie en ideeën snel kunnen analyseren, verwerken en in zich op kunnen nemen en deze effectief kunnen toepassen in de werksituatie.

Wat wordt onder cognitieve functies verstaan?

Om in het dagelijks leven onze eigen regie te kunnen voeren en te weten wat er allemaal om ons heen gebeurt, kunnen we niet zonder onze cognitieve functies. Dat zijn functies van de hersenen die zorgen dat we informatie kunnen verwerken en leren van onze ervaringen. Zoals onthouden, plannen, redeneren en beslissen.

Welke cognitieve vaardigheden?

Cognitieve Functies
 • Intelligentie.
 • Geheugen.
 • Aandacht en concentratie.
 • Snelheid van informatieverwerking.
 • Planningsvaardigheden.
 • Sociale cognitie.
 • Taal.
 • Probleemoplossend vermogen.

Wat is het leervermogen?

Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding.

Welke cognitieve domeinen zijn er?

Cognitieve domeinen die binnen de neuropsychologie onderscheiden worden, zijn:
 • geheugen.
 • snelheid van informatieverwerking.
 • aandacht & concentratie.
 • taal begrijpen en uiten.
 • executief functioneren (plannen, controle, overzicht)
 • visuele perceptie & constructie.