Inhoudsopgave:

  1. Wat is Enzyminhibitie?
  2. Wat zijn kinetische parameters?
  3. Wat is Michaelis constante?
  4. Hoe ziet een enzym eruit?
  5. Wat betekent Substraatspecifiek?
  6. Wat is een Michaelis Menten plot?

Wat is Enzyminhibitie?

Een inhibitor of enzymremmer is een molecuul dat kan binden aan enzymen en dat daardoor de enzymactiviteit kan verminderen. ... De stof die zich aan een enzym bindt wordt het substraat genoemd. Een inhibitor werkt vaak door op de plaats van het substraat te gaan zitten, waardoor het substraat niet meer kan binden.

Wat zijn kinetische parameters?

Kinetische parameters zijn doorgaans veranderd: de lichaamssamenstelling en daarmee het verdelingsvolume, de plasma-eiwitbinding door een relatief tekort aan eiwit en een verminderde leverfunctie en leverklaring. Bij (morbide) obesitas treden ook wijzigingen in kinetische parameters op.

Wat is Michaelis constante?

De constante K wordt de Michaelis-Menten-constante genoemd. Het is de substraatconcentratie die het enzym de helft van zijn V geeft. Een lage K betekent een hoge substraataffiniteit. Uit de formule blijkt ook dat een grafiek van 1/V tegen 1/S een rechte lijn geeft met helling K/V en intercept 1/V.

Hoe ziet een enzym eruit?

Enzymen kunnen ook bestaan uit meerdere delen, bijvoorbeeld meerdere eiwitten. Daarnaast hebben ze vaak ook nog een co-enzym, een kleinere component zonder welke het enzym zijn functie niet kan vervullen. Dit kan bijvoorbeeld een metaalion zijn. Het co-enzym fungeert in een cel vaak als een soort van aan/uitschakelaar.

Wat betekent Substraatspecifiek?

Enzymen werken specifiek. Dit wil zeggen dat één enzym maar één specifiek deel van een scheikundige reactie kan versnellen omdat er op het enzym maar één specifiek substraat past. Net als er maar één sleutel in een slot past.

Wat is een Michaelis Menten plot?

De Michaelis-Mentenvergelijking bevat twee parameters die experimenteel bepaald kunnen worden en afhankelijk zijn van omgevingsfactoren zoals temperatuur en de interactie met stoffen die de werking van het enzym beïnvloeden.