Inhoudsopgave:

  1. Wat is Spreidingsgetal?
  2. Kan je op meerdere scholen inschrijven?
  3. Hoe staan scholen aangeschreven?
  4. Kan een kind op 2 basisscholen zitten?
  5. Wat betekent 1F en 1S?
  6. Hoe weet ik mijn Schoolweging?

Wat is Spreidingsgetal?

Het spreidingsgetal geeft naast de mate van differentiatie ook een indruk van het aantal keren dat er gedifferentieerd moet worden. Hoe hoger het spreidingsgetal, hoe vaker er aanpassingen op groeps- en leerlingniveau nodig zullen zijn. Bij een lager spreidingsgetal zal dit aantal waarschijnlijk ook lager liggen.

Kan je op meerdere scholen inschrijven?

U mag uw kind op meerdere scholen aanmelden. U moet het burgerservicenummer (BSN) van uw kind doorgeven bij de inschrijving. Neem hiervoor het identiteitsbewijs van uw kind mee. Of het bewijs van uitschrijving als uw kind naar een nieuwe school gaat.

Hoe staan scholen aangeschreven?

Op de website scholenopdekaart.nl vindt u uitgebreide informatie over basisscholen en middelbare scholen. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het schooladvies en de plaatsing in het vervolgonderwijs, het aantal leerlingen van de school en hoe ouders de school waarderen.

Kan een kind op 2 basisscholen zitten?

Wettelijk gezien kan een kind les volgen in twee scholen. De leerling wordt dan bijvoorbeeld vrijdagavond uitgeschreven in de ene school, en maandagochtend ingeschreven in de andere school, een systeem dat zich wekelijks herhaalt.

Wat betekent 1F en 1S?

Het basisniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal zouden moeten beheersen. Maar het gewenste niveau ligt hoger. De overheid heeft de wens dat het grootste deel van de leerlingen aan het eind van de basisschool een hoger niveau behaalt, het streefniveau 1S.

Hoe weet ik mijn Schoolweging?

De schoolweging wordt ieder jaar vastgesteld door het CBS en kun je terugvinden in jouw LAS (leerlingadministratiesysteem) of op de website van de inspectie. Inspectie van het Onderwijs: Daarbij gebruiken we een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging.