Inhoudsopgave:

  1. Waar bevinden neuronen zich in het lichaam?
  2. Waar bevinden zich de Cellichamen van de neuronen?
  3. Hoe vindt de Prikkelgeleiding plaats?
  4. Wat is afferent en Efferent?
  5. Waar komen neurotransmitters vrij?

Waar bevinden neuronen zich in het lichaam?

Een zenuwcel of neuron is een bepaald type lichaamscel, behorend tot de belangrijkste elementen van het zenuwstelsel. Het menselijk lichaam heeft naar schatting 100 miljard zenuwcellen. Verreweg het grootste deel daarvan bevindt zich in het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg).

Waar bevinden zich de Cellichamen van de neuronen?

De cellichamen van de meeste sensorische zenuwcellen liggen in de ruggenmergszenuwknoop vlak bij het centrale zenuwstelsel. Een sensorische zenuwcel heeft een lange dendriet (formeel eigenlijk het perifere deel van het pseudo-unipolaire axon) en een kortere axon (feitelijk het centrale deel van het axon).

Hoe vindt de Prikkelgeleiding plaats?

Het zenuwstelsel bestaat uit (zie paragraaf De bouw van het zenuwstelsel): zenuwweefsel (zenuwcellen met dendrieten en een neuriet, samen neuron genaamd). In neuronen vindt de prikkelgeleiding plaats; steunweefsel (gliaweefsel).

Wat is afferent en Efferent?

Efferent is in de anatomie afvoerend en dient ter aanduiding van een lichaamsonderdeel als een zenuw of een bloedvat dat van een ander lichaamsonderdeel (structuur of orgaan) wegleidt. Het is het tegenovergestelde van afferent. (Latijn: ex, uit; ferre, dragen).

Waar komen neurotransmitters vrij?

Elke zenuwcel heeft een bepaalde elektrische lading die afgevuurd wordt als er een specifieke grens bereikt is. Daarbij komen de neurotransmitters vrij. Neurotransmitters worden in de uiteinden (synaps) van een zenuwcel gemaakt en richting het celmembraan van de celuitloper, het axon vervoerd.