Inhoudsopgave:

 1. Hoeveel soorten kerkuilen zijn er?
 2. Is de bosuil bedreigd?
 3. Kan een uil overdag zien?
 4. Waar slaapt een uil?
 5. Hoeveel soorten uilen zijn er in de wereld?
 6. Hoeveel soorten kerkuilen zijn er in Nederland?
 7. Is een uil gevaarlijk?
 8. Wat doen bosuilen?
 9. Wat doen uilen overdag?
 10. Kunnen uilen hun ogen bewegen?
 11. Waar slapen uilen overdag?
 12. Waar slaapt een bosuil?
 13. Welke uilen zijn er allemaal?
 14. Hoeveel soorten uilen zijn er in Nederland?
 15. Hoeveel uilen zijn er in Nederland?

Hoeveel soorten kerkuilen zijn er?

De kerkuilen (Tytonidae) vormen de kleinste familie in de orde der uilen (Strigiformes). De familie telt 20 soorten, waarvan de (gewone) kerkuil veruit het bekendst is. Het zijn middelgrote tot grote uilen met een grote kop en een karakteristiek hartvormig gezicht.

Is de bosuil bedreigd?

De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten jaarrond. Nesten van bosuilen zijn niet standaard het gehele jaar beschermd.

Kan een uil overdag zien?

Fabeltje. Dat uilen overdag niet kunnen zien, is overigens een fabeltje. Ze kunnen net als wij beter zien als er meer licht is, maar ze moeten hun ogen wel tegen fel licht beschermen door de pupillen te vernauwen en de oogleden dicht te knijpen (ook net als wij).

Waar slaapt een uil?

Ransuilen slapen soms in een solitaire boom, maar meestal in een aantal bij elkaar staande bomen. De slaapplaatsen kunnen soms wat diffuser zijn, vooral na verstoring. Controleer dus altijd de omgeving.

Hoeveel soorten uilen zijn er in de wereld?

Biologie De echte uilen (Strigidae) zijn met bijna 230 soorten in 24 geslachten de grootste familie van nachtactieve vogels uit de orde der uilen (Strigiformes).

Hoeveel soorten kerkuilen zijn er in Nederland?

Van de 15 soorten kerkuilen komt er slechts één voor in Nederland. Deze prachtige uil nestelt veelal in schuren, bijgebouwen, ruïnes en dergelijke, soms ook in boomholten. De kerkuil jaagt 's nachts.

Is een uil gevaarlijk?

Niet alleen zijn de meeste woonkamers te klein en poept een uil alles in krijtstreep onder, ook is hij gevaarlijk.” Zijn klauwen met messcherpe nagels zijn ontwikkeld om prooien als konijnen, ratten en egels te doorboren.

Wat doen bosuilen?

Bosuilen jagen vrijwel alleen in de schemering en 's nachts. Overdag houden de vogels zich schuil in de top van een boom. Toch zijn ze soms ook overdag te zien als ze geplaagd worden door kleine vogels die hen proberen te verjagen. Het voedsel is zeer gevarieerd.

Wat doen uilen overdag?

Een uil rust overdag op een beschutte plek, 's avonds en 's nachts gaan ze op zoek naar eten. Ze slagen er vaak wonderwel in om zich te verstoppen omdat hun schutkleur op boomschors lijkt.

Kunnen uilen hun ogen bewegen?

Uilen zijn nachtdieren. Ze hebben grote ogen om goed in het donker te kunnen zien. Maar ze kunnen hun ogen niet bewegen zoals wij dat kunnen. Daarom moeten ze hun hoofd mee draaien.

Waar slapen uilen overdag?

Een uil rust overdag op een beschutte plek, 's avonds en 's nachts gaan ze op zoek naar eten. Ze slagen er vaak wonderwel in om zich te verstoppen omdat hun schutkleur op boomschors lijkt.

Waar slaapt een bosuil?

Er wonen niet alleen bosuilen in onze tuin maar ook eekhoorns. De meeste bosuilen slapen overdag en onze eekhoorns slapen, verstopt in hun nest, 's nachts.

Welke uilen zijn er allemaal?

Uilen in Nederland
 • Kerkuil (Tyto alba)
 • Ransuil (Asio otus)
 • Bosuil (Strix aluco)
 • Velduil (Asio flammeus)
 • Steenuil (Athene noctua)
 • Oehoe (Bubo bubo)
 • Sneeuwuil (Nyctea scandiaca)
 • Ruigpootuil (Aegolius funereus)

Hoeveel soorten uilen zijn er in Nederland?

In Nederland kun je zes verschillende soorten uilen vinden. Namelijk de Bosuil, de Ransuil, de Velduil, de Kerkuil, de Steenuil en de Oehoe.

Hoeveel uilen zijn er in Nederland?

In Nederland komen 8 soorten uilen voor: kerkuil, steenuil, ransuil, bosuil, velduil, sperweruil, oehoe, sneeuwuil, ruigpootuil. De laatste vier uilen zijn zeldzaam in Nederland. Ze worden hier op heel weinig plekken of sporadisch gezien. Meer lezen over deze uilen bezoek dan de website van de vogelbescherming.